Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA: • Rasprava će trajati do 28. jula 2021. godine •


Primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica dostavljaju se Ministarstvu pravde putem elektronske pošte na e-mail adresu: neda.markovic@mpravde.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, Nemanjina br. 22-26.

Javna rasprava o Nacrtu zakona održaće se od 8. do 28. jula 2021. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 9.7.2021.