Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE: Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) trenutno vodi postupke protiv više od 50 sadašnjih i bivših najviših javnih funkcionera zbog krivičnih dela takozvane "visoke korupcije" i "teške korupcije"


Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) trenutno vodi postupke protiv više od 50 sadašnjih i bivših najviših javnih funkcionera zbog krivičnih dela takozvane "visoke korupcije" i "teške korupcije", a samo u toku prošle godine optuženo je i osuđeno njih 10.

U tom tužilaštvu preciziraju da su u toku postupci protiv četiri bivša ministra, tri pomoćnika ministra, državnog sekretara, 14 sudija među kojima su četiri predsednika suda i dva zamenika javnog tužioca, kao i protiv niza generalnih direktora i direktora javnih preduzeća i agencija, i preduzeća u kojima je država vlasnik ili suvlasnik kapitala.

Tužilaštvo ukazuje da je u skladu sa Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 i 87/2018 - dr. zakon), nadležno za otkrivanje, krivično gonjenje i optuženje kada su izvršena krivična dela tzv. visoke i teške korupcije.

Pod "visokom" korupcijom se podrazumeva vršenje krivičnih dela protiv službene dužnosti - zloupotreba službenog položaja, trgovina uticajem, primanje mita i davanje mita, koja su počinili nosioci najviših državnih funkcija - kada je okrivljeni, odnosno lice kojem se daje mito službeno ili odgovorno lice koje vrši javnu funkciju na osnovu izbora, imenovanja ili postavljenja od strane Narodne skupštine, Predsednika Republike, Vlade, Opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva ili Državnog veća tužilaca.

Pod "teškom" korupcijom se smatra vršenje krivičnih dela: prevara u obavljanju privredne delatnosti, prevara u osiguranju, pronevera u obavljanju privredne delatnosti, zloupotreba poverenja u obavljanju privredne delatnosti, zloupotreba položaja odgovornog lica, zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom, zloupotreba u postupku privatizacije, zaključenje restriktivnog sporazuma, primanje mita u obavljanju privredne delatnosti, davanje mita u obavljanju privredne delatnosti, prouzrokovanje stečaja, prouzrokovanje lažnog stečaja, oštećenje poverilaca, nedozvoljena trgovina - ako je učinilac organizovao mrežu preprodavaca ili posrednika ili je pribavio imovinsku korist koja prelazi iznos od četristopedeset hiljada dinara, kao i krijumčarenje i pranje novca.

Da bi bila u pitanju "teška" korupcija, potrebno je da je pomenutim krivičnim delima pribavljena imovinska korist u iznosu većem od 200 miliona dinara, odnosno ako vrednost javne nabavke prelazi 800 miliona dinara.

Izvor: Vebsajt RTV, 16.05.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija