Zastava Bosne i Hercegovine

TARIFA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA JAVNO SAOPŠTAVANJE MUZIČKIH DELA, INTERPRETACIJE I FONOGRAMA: U organizacijama koje se bave kolektivnim ostvarivanjem autorskih prava ističu da se od početka pandemije koronavirusa određenim kategorijama korisnika odobravaju popusti, a da se naknada ne naplaćuje onima koji zbog pandemije ne rade


Računi na ime "muzičkog dinara", odnosno autorske naknade, privrednicima su stizali i tokom prošle i ove godine, bez obzira na pandemiju koronavirusa i na to da li im je aktuelnim merama dozvoljeno ili ne emitovanje muzike. U organizacijama koje se bave kolektivnim ostvarivanjem autorskih prava ističu da se od početka pandemije određenim kategorijama korisnika odobravaju popusti, a da se naknada ne naplaćuje onima koji zbog pandemije - ne rade.

Restorani, splavovi, klubovi, barovi, butici, kafići, prodavnice, kiosci brze hrane, supermarketi, trgovinski centri, ali i bioskopi, muzeji, bankаrske filijale, bazeni, akvaparkovi… obveznici su takozvanog "muzičkog dinara".

Oni svakog meseca, po određenim tarifama utvrđenim podzakonskim aktom, moraju da plate autorsku naknadu za emitovanje muzičkih dela. Neki od njih su radili sve vreme otkako je proglašena pandemija, neki su vrata potrošačima otvarali povremeno, a pojedini - poput noćnih klubova - i dalje imaju ključ u bravi.

SOKOJ i OFPS su, kako navode iz ovih organizacija - umanjivali iznos naknada koje su naplaćivali, pa čak i obustavljali naplatu za pojedine korisnike. Privrednici, pak, ističu da tokom prošle godine nisu bili obavešteni o mogućnosti da im se troškovi - ne naplate.

"Imajući u vidu izuzetno tešku situaciju uzrokovanu epidemijom koronavirusa i prateći situaciju iz meseca u mesec više od godinu dana, Upravni odbor SOKOJ-a odobravao je redovno popuste određenim kategorijama korisnika", kaže Jovan Milošević direktor sektora za dozvole i naplatu SOKOJ.

Po osnovu javnog izvođenja u ugostiteljskim objektima odobreno je, kako navodi, 50 odsto popusta za mart mesec i rok plaćanja od 60 dana diskotekama, klubovima, barovima, splavovima i drugim sličnim objektima, kao i restoranima, kafanama, kafićima.

"Za mesec april i maj ovim korisnicima 2020. nije fakturisana naknada. Potom im je za juli i avgust odobren je popust od 30 odsto i rok plaćanja je produžen na 30 dana. Za decembar 2020. autorska naknada nije fakturisana", navodi Milošević.

Korisnicima iz reda javnog saopštavanja gde spadaju ugostiteljski objekti, potom objekti za priređivanje igara na sreću, diskoteke, klubovi, splavovi trgovine na veliko i malo, veliki komercijalni prostori i ostali korisnici - muzeji, galerije, sportske sale, filijale banaka, pošta, sajmovi, stadioni i korisnici za koje je javno saopštavanje od suštinskog značaja za obavljanje delatnosti - fitnes programi, klizališta, dečije igraonice, plesne škole, akva parkovi, luna parkovi, modne revije, koncerti, sabori… za mesec mart i maj 2020. je, prema rečima Miloševića, obračunato 50 odsto popusta i odloženo plaćanje za 60 dana.

"Za april mesec 2020. naknada nije fakturisana, osim prehrambenim prodavnicama. Za juli i avgust 2020. odobren je popust od 30 odsto i rok plaćanja je produžen na 30 dana - osim prehrambenim prodavnicama. Posebno, imajući u vidu tešku situaciju hotela koji se nalaze u gradovima odobren je dodatni popust od 70 odsto za juli i avgust 2020. i rok plaćanja produžen je na 30 dana. Korisnicima iz kategorije ugostiteljskih objekata za mesec decembar 2020. je odobren popust u visini od 50 odsto", ističe Milošević.

Katarina Pavlović, zamenik direktora OFPS - Organizacije proizvođača fonograma Srbije, koja se takođe bavi naplatom autorskih naknada, ističe da, počev od momenta kad je proglašeno vanredno stanje u martu 2020. godine, a uzimajući u obzir mere koje su važile na teritoriji Srbije, organizacija OFPS nije naplaćivala naknadu od korisnika za period u kojem nisu radili.

"To važi i u 2021. godini. Dakle, korisnicima koji ne rade zbog propisanih mera naknade nisu naplaćivane, odnosno ni sada se ne naplaćuju naknade za javno saopštavanje za period u kom nisu radili. Pored toga, kategorijama korisnika koji su radili tokom 2020. i 2021. godine, osim trgovinskim objektima, organizacija OFPS davala je popuste za svaki mesec, u skladu sa periodom u kojem su, odnosno nisu radili zbog mera donetih od strane nadležnih organa. Isto tako, organizacija OFPS produžila je i rokove za plaćanje računa korisnicima", ističe Pavlović.

Privrednici, pak, ističu da su im ove organizacije ispostavljale račune tokom pandemije, za pojedine mesece umanjene, ali čak i za periode kada - nisu radili.

Slađana Trajković, zastupnica Udruženja Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije kaže da je problem što privrednici nisu bili adekvatno obavešteni od strane SOKOJ-a da mogu da traže da budu oslobođeni plaćanja naknada u mesecima kada nisu radili.

"Oni su to obaveštenje počeli da šalju tek od januara 2021. U njemu zaista stoji da ljudi koji nisu radili da mogu da im se obrate kako im ne bi fakturisali autorsku naknadu. Ali tokom cele prošle godine ugostitelji - i ja sam ugostitelj inače - nisu znali da mogu da im se obrate kako bi im se ovi troškovi stornirali ako nisu radili", navodi Trajković.

Postojalo je, navodi, samo obaveštenje na sajtu SOKOJ-a.

"Ja prva nisam čitala šta piše na njihovom sajtu. Smatram da je trebalo o tome da budemo obavešteni dopisom. Kao što nam regularno šalju račune, tako su mogli i da nas obaveste da imamo pravo da ne plaćamo naknadu ako ih obavestimo da nismo radili. Takve dopise počeli su da šalju tek ove godine", ukazala je Trajković.

Ona ukazuje da su mesečni računi za ugostitelje umanjeni od 30 do 50 odsto, što smatra da - nije dovoljno.

"Lokalima je zabranjeno emitovanje muzike posle 18 časova i to jako dugo traje, tako da smatramo da je umanjenje koje ove organizacije za naplatu autorskih naknada daju vrlo malo i da bi trebalo da bude veće", istakla je Slađana Trajković.

 Rad noćnim klubovima i barovima i dalje je - zabranjen. Jovan Milošević direktor sektora za dozvole i naplatu SOKOJ ističe da autorska naknada za period januar-april 2021. nije fakturisana korisnicima javnog izvođenja, gde spadaju i klubovi, barovi, splavovi…

"Kod korisnika javnog saopštavanja, ugostiteljskim objektima i dečjim igraonicama odobren je popust od 50 odsto za januar i februar 2021. Dok je za mart ove godine odobreno 75 odsto popusta za ugostiteljske objekte, dečije igraonice i kladionice. Tržnim centrima je odobreno 50 odsto popusta za mart, dok je 25 odsto manje fakturisano neprehrambenim trgovinama, fitnes programima i teretanama. Za april 2021. odobren je popust ugostiteljskim objektima i dečijim igraonicama u visini od 50 odsto, a tržnim centrima u visini od 45 odsto", naveo je Milošević.

 Kako je dodao - korisnicima koji zbog situacije izazvane epidemijom koronavirusa ne rade, a o tome su obavestili SOKOJ, ne naplaćuje se autorska naknada.

Izvor: Vebsajt N1, Milena Ilić Mirković, 17.05.2021.
Naslov: Redakcija