Zastava Bosne i Hercegovine

NAREDBA O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O OGRANIČENJU KRETANJA NA PRILAZIMA OTVORENOM PROSTORU I OBJEKTIMA PRIHVATNIH CENTARA ZA MIGRANTE I CENTARA ZA AZIL: Dozvoljeno kretanje azilanata i migranata


Tražiocima azila i migrantima koji su smešteni u centre za azil i prihvatne centre u Srbiji od 14. maja je ponovo omogućeno kretanje, navodi se u Naredbi o prestanku važenja Naredbe o ograničenju kretanja na prilazima otvorenom prostoru i objektima prihvatnih centara za migrante i centara za azil ("Sl. glasnik RS", br. 74/2020).

Prethodno je na snazi bila naredba kojom je bilo privremeno ograničeno kretanje migrantima i onima koji traže azil, a kako bi se sprečio ulazak korona virusa u centre gde su smešteni.

Izlazak van smeštaja je bio zabranjen, osim u posebnim slučajevima kao što je odlazak kod lekara ali uz kontrolu i posebno odobrenje Komesarijata za izbeglice i migracije.

Izvor: Vebsajt RTV, 14.05.2020.
Naslov: Redakcija