Zastava Bosne i Hercegovine

FOND ZA RAZVOJ: Do sada odobreni krediti u vrednosti 2,3 milijarde dinara


Ukupna suma do sada odobrenih kredita iz Fonda za razvoj Republike Srbije prešla je 2,3 milijarde dinara, dok je ukupna vrednost zahteva koje su privrednici poslali fondu približno 15 milijardi dinara, izjavio je državni sekretar Ministarstva privrede Dragan Stevanović.

Stevanović je rekao da je na sednici Upravnog odbora Fonda za razvoj odobreno još 130 kredita, koji zajedno vrede približno 370 miliona dinara.

On je naveo da je od početka realizacije programa fonda, kojim su obezbeđene 24 milijarde dinara za pomoć preduzećima u Srbiji, do 16. maja je u Fond za razvoj stiglo približno 1.600 zahteva.

Od tih zahteva, spremnih da uđu u procedure Upravnog odbora bilo je približno 500, a 410-412 je odobreno, dok je 89 kredita odbijeno zato što ne ispunjavaju uslove u skladu sa programom fonda. Ukupna vrednost odobrenih kredita je nešto više od 2,3 milijardi dinara, a ukupna vrednost primljenih zahteva je približno 15 milijardi dinara, napomenuo je on.

S obzirom na ovu dinamiku prijavljivanja, Stevanović je izrazio očekivanje da će se program fonda realizovati do kraja godine.

Prema njegovim rečima, od trenutka kada je počelo prijavljivanje privrednika, preduzećima je na račune leglo približno 230 miliona dinara.

Da bi svi koji apliciraju za novac kod Fonda za razvoj novac i dobili, neophodno je da sva dokumentacija bude u skladu sa propozicijama koje je fond propisao, istakao je državni sekretar i dodao da to znači da moraju da obezbede dokumentaciju koja dokazuje da imaju sva neophodna sredstva obezbeđenja da bi im fond odobrio isplatu.

Državni sekretar je ukazao na to da zahtevi dolaze iz svih oblasti privrede, od proizvodnih do trgovinskih i uslužnih delatnosti, što potvrđuje da u početku kada su mere ekonomske pomoći donošene, sektorski pristup nije bio adekvatan.

Stevanović je istakao da se trenutno radi i na programu koji bi mogao da ima karakter sektorske pomoći za one koji su pretrpeli velike štete nastale usled pandemije koronavirusa.

Ovih dana radimo na jednom programu koji će imati karakter sektorskog, a odnosiće se na one delove privrede koji su u ovoj krizi bili najpogođeniji, rekao je Stevanović.

Kada je reč o strukturi preduzeća koja su aplicirala za sredstva iz Fonda za razvoj, on je naglasio da tri četvrtine zahteva dolazi od mikro preduzeća, dok jedna četvrtina stiže od malih i srednjih preduzeća i preduzetnika.

Izvor: Vebsajt Vlade, 16.05.2020.
Naslov: Redakcija