Zastava Bosne i Hercegovine

EDUKACIJA ZA MLADE ADVOKATE U NEMAČKOJ: Rok za prijavu 12. maj 2023. godine, a odluku o izboru kandidata donosi Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju


Advokatska komora Srbije poziva mlade advokate starosti do 35 godina, koji se pretežno bave civilnim i privrednim pravom da se prijave na Program koji tradicionalno organizuje Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju sa Advokatskom komorom Srbije.

Rok za prijavu je 12.05.2023. godine, a odluku o izboru kandidata donosi Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju.

Visok nivo znanja nemačkog jezika je uslov za učešće na pomenutom konkursu i kandidati mogu biti podvrgnuti odgovarajućem ispitu za proveru nivoa znanja jezika.

U prilogu možete pogledati pozivno pismo, program i upitnik:

Izvor: Vebsajt Advokatska komora Srbije, 13.04.2023.
Naslov: Redakcija