Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OSNIVANJE, POČETAK RADA I OBAVLJANJE DELATNOSTI OSNOVNE ŠKOLE: Sindikat obrazovanja traži izmenu Pravilnika


Sindikat obrazovanja Srbije pokrenuo je inicijativu za izmenu Pravilnika o bližim uslovima za osnivanje i početak rada i obavljanje delatnosti osnovne škole ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2019 i 16/2020), koji je stupio na snagu 5.11.2020. godine.

Naime, nova regulativa navedenog pravilnika proizvela bi negativne posledice za opstanak kombinovanih odeljenja, karakterističnih za osnovne škole u seoskim sredinama. Problem nove regulative odrazio bi se negativno na položaj zaposlenih, uzrokovanjem problema prestanka potrebe za radom određenih kategorija zaposlenih u određenom obimu, prva i interese učenika, kojima obrazovanje ne bi bilo dostupno u sredini u kojoj žive, što je suprotno načelu dostupnosti obrazovanja svim učenicima, predviđenoj u zvaničnoj strategiji obrazovanja, ali i na druge interesne zajednice kao što su porodice u seoskim sredinama, a i samo selo.

Ukidanje kombinovanih odeljenja dovelo bi dakle u pitanje održavanje seoske populacije, a ne retko i opstanak samih seoskih sredina, te se zato obraćamo i tražimo aktivno uključivanje Ministarstva za brigu o selu.

Izvor: Vebsajt Sindikat obrazovanja Srbije, 25.03.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija