Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O SPREČAVANJU KORUPCIJE: Organi javne vlasti o utvrđenoj tržišnoj vrednosti poklona u dinarima obaveštavaju Agenciju do 30. aprila 2021. godine


Agencija za sprečavanje korupcije podseća organe javne vlasti da o utvrđenoj tržišnoj vrednosti poklona u dinarima obaveštavaju Agenciju do 30.4.2021. godine, ukoliko su u predatim evidencijama poklona za 2020. godinu naveli da je procena vrednosti poklona u toku.

Obaveštenje o procenjenoj tržišnoj vrednosti poklona organi javne vlasti dostavljaju putem dopisa sa potpisom odgovornog lica i pečatom organa javne vlasti, osim kada upotreba pečata u zakonom propisanim slučajevima nije obavezna.

Izvor: Vebsajt Agencija za sprečavanje korupcije, 15.04.2021.
Naslov: Redakcija