Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA JEDANAESTA SEDNICA ODBORA ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA: Usvojene smernice u vezi unapređenja organizacije inspekcija i planiranja inspekcijskog nadzora, usvojen je i akt kojim se jedinice lokalne samouprave obavezuju da u određenim rokovima dostavlјaju predloge plana inspekcijskog nadzora, kao i predlog standardizovanog jedinstvenog obrasca, koji su sačinili predstavnici Radne grupe za suzbijanje nedozvolјene trgovine


Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Želјko Ožegović, predsedavao je 12. aprila 2017. godine u Palati Srbija, jedanaestom sednicom Odbora za koordinaciju inspekcijskog nadzora kojoj su, osim članova Odbora, prisustvovali i predstavnici republičkih i gradskih inspekcijskih službi, predstavnici pravosudnih organa i kolege iz USAID Projekta za bolјe uslove poslovanja.

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa prethodne sednice Odbora, Ožegović je analizirao realizovane aktivnosti između dva zasedanja Odbora i istakao da se obuku za jačanje etičkih i profesionalnih standarda za lica koja sprovode inspekcijski nadzor, do sada prijavilo 20 kandidata i zamolio predstavnike inspekcija da utiču na svoje kolege da se što pre prijave za taj program, koji se sprovodi u saradnji sa OEBS i Agencijom za borbu protiv korupcije. On je istakao da je Tržišna inspekcija već započela svoja redovna izveštavanja preko portala eUprava i pozvao ostale inspekcije da slede taj primer.

U nastavku rada usvojene su smernice u vezi unapređenja organizacije inspekcija i planiranja inspekcijskog nadzora, koje su izrađene u skladu sa analizama koje su izradili predstavnici Balkanskog centra za regulatornu reformu. Takođe, usvojen je i akt kojim se jedinice lokalne samouprave obavezuju da u određenim rokovima dostavlјaju predloge plana inspekcijskog nadzora, kao i predlog standardizovanog jedinstvenog obrasca, koji su sačinili predstavnici Radne grupe za suzbijanje nedozvolјene trgovine.

Posebnu pažnju učesnici sednice posvetili su Predlogu o formiranju Radne grupe za poverene poslove inspekcijskog nadzora. Državni sekretar je sugerisao da bi uz predstavnike relevantnih ministarstava, u rad Radne grupe trebalo uvrstiti i predstavnike AP Vojvodina, Grada Beograda i Stalne konferencije gradova i opština. Predlog je usvojen, uz preporuku da bi, zbog važnosti delokruga posla, bilo dobro da se nivo zastuplјenih članova Radne grupe podigne na što viši nivo.

Tokom sednice je usvojen i sporazum sa Udruženjem sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, kojim će biti uspostavlјena jača saradnja inspekcija i sudova, a predstavlјeni su i kandidati za članove Odelјenja za podršku radu Koordinacione komisije.

Ožegović je na kraju sednice najavio i da će u naredna tri meseca biti sprovedena analiza kapaciteta i resursa svih inspekcija, a iskoristio je priliku da pozove sve inspektore koji su u obavezi da polažu ispit za inspektore, da taj posao obave u što kraćem roku.

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, 12.04.2017.
Naslov: Redakcija