Zastava Bosne i Hercegovine

ALIMS: Nema razloga da se prekida ili na bilo koji način ograničava primena vakcine AstraZeneka u Srbiji


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) saopštila je da, prema podacima kojima raspolaže, nema razloga da se prekida ili na bilo koji način ograničava primena vakcine AstraZeneka u Srbiji.

U saopštenju objavljenom na sajtu tog regulatornog tela se navodi da Agenciji do sada nije prijavljen nijedan slučaj embolijskih i trombotičkih neželjenih dejstava.

U saopštenju se ističe da je ALIMS upoznat i da pažljivo prati situaciju u drugim državama i na nivou EU, ali da prati i preporuke Evropske agencije za lekove (EMA) i Svetske zdravstvene organizacija (SZO) koje govore u prilog nastavku vakcinacije.

Kako je objašnjeno u saopštenju, postojanje sistema spontanog prijavljivanja i praćenja neželjenih događaja nakon imunizacije omogućilo je da se detektuju potencijalni signali koji se odnose na događaje poremećaja koagulacije krvi kod nekoliko osoba u periodu nakon vakcinacije AstraZeneka vakcinom protiv COVID-19 u EU.

"Ove podatke sada prikupljaju i pažljivo pregledaju EMA i SZO i još nije potvrđeno da li su ovi događaji u vezi sa primenom AstraZeneka vakcine protiv COVID-19 ili sa drugim nezavisnim faktorima", kaže se u saopštenju i dodaje da se krvni ugrušci spontano i nezavisno mogu javiti i da ti dođaji nisu retki, prevashodno kod starije populacije.

ALIMS dodaje da do danas nijedna zemlja ili telo nije donelo drugu odluku osim da korist AstraZeneka vakcine u prevenciji bolesti COVID-19 i njenim pratećim rizicima od hospitalizacije i smrti za sada prevazilazi potencijalne rizike od mogućih neželjenih reakcija od vakcine.

Agencija dodatno apeluje na zdravstvene radnike, kao i građane, da prijavljuju neželjene reakcije na vakcine, ali i na sve ostale lekove, jer se time doprinosi boljoj zaštiti zdravlja svih.

Agencija navodi i da su joj do danas prijavljena ukupno 74 slučaja neželjenih reakcija na AstraZeneka vakcinu protiv COVID-19.

Izvor: Vebsajt Blic, 17.03.2021.
Naslov: Redakcija