Zastava Bosne i Hercegovine

PREPORUKE MINISTARSTVA PRAVDE ZA RAD JAVNIH IZVRŠITELJA I JAVNIH BELEŽNIKA


Ministarstvo pravde izradilo je preporuke za rad javnih izvršitelja i javnih beležnika za vreme vanrednog stanja, koje je u Srbiji proglašeno 15. marta, a u cilju sprečavanja širenja Korona virusa. Preporuke su donete nakon sastanka sa predstavnicima pravosudnih institucija, advokature i pravosudnih profesija, kao i epidemiologa iz Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

Preporuke javnim beležnicima i javnim izvršiteljima, kao i one za rad sudova i javnih tužilaštava, dostupne su na internet prezentaciji Ministarstva pravde.

Ministarstvo je Komori javnih izvršitelja, pored ostalog, preporučilo donošenje uputstva za odlaganje izvršnih postupaka radi namirenja novčanih i ostvarenja nenovčanih potraživanja, a posebno onih koji se sprovode prodajom nepokretnosti izvršnog dužnika, prodajom pokretnih stvari, zajedničkom prodajom nepokretnosti i pokretnih stvari, prenosom zarade ili plate, naknade zarade ili naknade plate, penzije i drugih stalnih primanja...

Ova preporuka se ne odnosi na predmete u kojima se namiruje potraživanje na osnovu zakonskog izdržavanja, potraživanja na osnovu zakona kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, naknade štete zbog narušenja zdravlja, novčane rente zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad i novčane rente za izdržavanje koje je izgubljeno usled smrti dužnika izdržavanja...

Javnim beležnicima je, pored ostalog, preporučeno da u postupcima sačinjavanja smrtovnica, raspravljanja zaostavštine i drugim vanparničnim postupcima koji su im povereni od strane suda, a u kojima je neophodno neposredno učešće stranaka, ne zakazuju ročišta, kao i da već zakazana ročišta odlože do daljeg, osim u predmetima u kojima se zahteva hitno postupanje.

Preporuka je i da službene radnje sačinjavanja javnobeležničkih isprava zakazuju i obavljaju u razmaku od najmanje sat vremena, kao i da pored prijema dokumentacije putem elektronske pošte obezbede i neposredan prijem pismena, uvođenjem jednog šaltera sa kontrolisanim brojem stranaka koje mogu da mu pristupe.

Javnim izvršiteljima i javnim beležnicima je preporučeno da organizuju rad tako da se zaposlenima starijim od 60 godina, onima koji imaju decu do 12 godina i onima sa hroničnim zdravstvenim problemima omogući rad od kuće, te da informacije o obavljanju službenih radnji objave na internet prezentacijama Javnobeležničke i Komore javnih izvršitelja i Ministarstva pravde.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 18.03.2020.