Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Prethodna listu kandidata za predsednika Vrhovnog kasacionog suda


U skladu sa članom 18 stav 3 Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), Komisija Visokog saveta sudstva, dana 17. februara 2021. godine u 12:50 časova, objavila je prethodnu listu kandidata za predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 17.02.2021.
Naslov: Redakcija