Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O FISKALNIM KASAMA: NALED predlaže uvođenje nalepnice na vratima objekata o vrsti računa koji je trgovac obavezan da izda


Svaki trgovac je po zakonu dužan da prilikom prodaje robe ili pružanja usluga potrošaču izda fiskalni ili nefiskalni račun, takozvani blok račun, a predlog NALED-a je da se uvede i upadljiva nalepnica na vratima objekata o vrsti računa koji je trgovac obavezan da izda.

U NALED-u kažu da trenutno građani ne znaju ko je, a ko nije u obavezi da im izda fiskalni račun, s obzirom na često proširivanje broja delatnosti kod kojih ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Zato jednom od preporuka u najnovijem izdanju "Sive knjige" predlažu da se obaveštenje o vrsti računa (fiskalnom ili nefiskalnom blok računu), koji se izdaje za kupljeno dobro ili pruženu uslugu, obavezno ističe na vratima obveznika, kako bi građani nesumnjivo znali koju vrstu računa da traže.

Time bi se, smatraju u NALED-u, očuvao jedan od osnovnih razloga uvođenja fiskalnih računa, a to je građanska kontrola.

Predlažu da se propiše novi format obaveštenja na objektima i da to bude nalepnica jarkih boja sa, na primer, velikim slovom "F" za fiskalni račun i "R" za običan račun.

Takođe, smatraju da bi u Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) trebalo propisati obavezu nefiskalizovanih obveznika da istaknu obaveštenje da izdaju nefiskalni, odnosno običan račun, a potom pravilnikom bliže propiše izgled i sadržina ovog obaveštenja.

U Ministarstvu finansija kažu da sa stanovišta propisa kojima se uređuju fiskalne kase nema prepreka da se izmeni forma obaveštenja o obavezi izdavanja fiskalnog isečka.

"U tom smislu, Ministarstvo finansija će u narednom periodu razmotriti navedenu preporuku u cilju pronalaženja optimalnog rešenja", navode u Ministarstvu.

Po Zakonu o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 93/2012) propisana je obaveza da se na vidnom mestu u objektu u kome se obavlja promet dobara na malo, odnosno promet usluga fizičkim licima, istakne obaveštenje o obavezi izdavanja fiskalnog isečka, a sama sadržina ovog obaveštenja uređena je Pravilnikom o obliku i sadržini obaveštenja iz člana 18 stav 3 Zakona o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik RS", br. 140/2004 i 19/2005).

Međutim, u NALED-u navode da je obrazac obaveštenja propisan Pravilnikom nedovoljno je upadljiv i često se "izgubi u ostalim papirima zalepljenim na vrata" i teško ga je uočiti.

Kažu da je za građane dodatno zbunjujuća činjenica da ovakva obaveza isticanja obaveštenja ne postoji za nefiskalizovane delatnosti i paušalce, tako da oni ne moraju da obaveste kupca ili korisnika usluge o obavezi izdavanja običnog, nefiskalnog računa za kupljenu robu ili uslugu, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Tako građani, dodaju u NALED-u, ne znaju da li trgovac nije postavio obaveštenje zbog toga što nema obavezu izdavanja fiskalnih računa ili naprosto zbog toga što izbegava svoju obavezu.

U Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija napominju da je trgovac u obavezi da izda račun za svaki kupljen proizvod ili izvršenu uslugu i navode da u novom Zakonu o zaštiti potrošača nije predviđeno uvođenje upadljive nalepnice kao vrsti obaveštenja o tome koji račun treba da izda trgovac.

"Sa aspekta zaštite potrošača, najvažnije je da trgovac izda račun, a da ga potrošač sačuva, jer je račun kao jedan od dokaza o kupovini potreban za ostvarivanje prava potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za saobraznost proizvoda u roku od dve godine od kupovine, odnosno prilikom ostvarivanja prava po osnovu garancije", kažu u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

Kako su naveli, po Zakonu o zaštiti potrošača trgovac je dužan da za kupljenu robu ili uslugu potrošaču izda račun koji sadrži naziv ili poslovno ime, adresu i podatke koji su značajni za utvrđivanje identiteta trgovca, podatke o prodatoj robi ili pruženoj usluzi, prodajnu cenu, datum izdavanja računa i specifikaciju prodajne cene.

Naveli su da je Vlada Republike Srbije donela Uredbu o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase ("Sl. glasnik RS", br. 61/2010, 101/2010, 94/2011, 83/2012, 59/2013 i 100/2014).

Izvor: Vebsajt Novosti, 14.02.2020.
Naslov: Redakcija