Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: Za nezavisnost pravosuđa neophodna izmena Ustava RS i zakona


Da bi se onemogućio mogući politički uticaj na sudstvo u Srbiji mora da se promeni pravni okvir, pre svega Ustav i zakoni, smatra sudija Apelacionog suda Omer Hadžiomerović.

Naši političari su se u pregovorima Evropskom unijom saglasili da postoji veliki politički uticaj na sudove i da u tom smislu mora da se usvoji novi normativni okvir, koji mora da spreči da neko politički utiče. Iznenađuju izjave nekih političara da bi, ipak, trebalo da se razmisli da se Narodnoj skupštini ostavi nadležnost da ona prvi put bira sudije na sudsku funkciju, s obzirom da su se ti isti političari saglasili da parlament treba da bude izostavljen iz postupka izbora sudija - kaže Hadžiomerović.

On dodaje da političari moraju da budu svesni da u javnim istupima ne smeju neargumentovano da kritikuju sudije.

Naravno da imaju pravo da izraze svoje mišljenje, ali na način na koji se ne utiče na ishod sudskog postupka. Apsolutno je nebitno da li je bila namera političara da utiču ili je to bilo prosto njihovo mišljenje, oni moraju da budu svesni da ne mogu da iznose mišljenje kad obavljaju te funkcije koje obavljaju jer na taj način utiču na nezavisnost sudstva - objašnjava sudija Apelacionog suda.

On dodaje da sudije u Srbiji moraju da se ohrabre da budu subjekti, a ne samo objekti promena u pravosudnom sistemu.

Sudije moraju da se oslobode straha zbog onoga što budu javno izrekli kao svoj stav. Citiraću Dušanov zakonik prema kojem "sudije treba da pišu pravo kako piše u zakonu, a ne u strahu od carstva Dušanovog". Sada to znači da ne smeju da budu u strahu od predsednika države, ministra i Narodne skupštine - kaže Hadžiomerović.

Na pitanje zašto sudije uglavnom ćute, pošto su retki pojedinci koji javno istupaju u javnosti, Hadžiomerović odgovara da mnoge kolege ne shvataju značaj funkcije koju obavljaju.

Sudije imaju posebnu ulogu, one moraju da budu društveni činilac, deo intelektualne elite. Međutim, ogroman broj kolega ne istupa ni javno, ali ni kada nije javno. Čini mi se da je to s jedne strane posledica tradicije da ćuti i da radi svoj posao, a s druge strane loše iskustvo onih koji su usudili da govore javno. Svedoci smo da su sudije koje su javno istupale doživeli uvrede od političara, o njima se loše pisalo i u medijima, koji su iznosili razne negativne, neproverene stvari o njima - objašnjava Hadžiomerović. On dodaje da mediji često otežavaju posao sudija jer iznose neproverene ili informacije iz istrage koje sud ne može da koristi kao dokaz, što u javnosti stvara očekivanja o ishodu sudskih postupaka.

Omer Hadžiomerović kaže da ne razume zašto je republička javna tužiteljka toliko pasivna. -Teško je shvatiti otkud tolika njena pasivnost i odsustvo iz javnosti. Ne mislim da treba svaki dan da dolazi na TV i u javnost da objašnjava neke događaje. Ali u situaciji kada se u društvu nešto bitno dešava, kada se priča iz raznih uglova, pravovremena informacija može da pruži objašnjenje šta se u javnosti dešava. Ona bi trebalo to da radi pošto je šef čitave organizacije koja ima moć da daje informacije u javnosti - smatra on.

Izvor: Vebsajt Danas, V. Torović, 15.02.2020.
Naslov: Redakcija