Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVA KOMUNALNI MILICIONAR DA BI MOGAO DA VRŠI POSLOVE MERENJA BUKE POREKLOM IZ UGOSTITELJSKIH OBJEKATA: Pravilnik stupa na snagu 20. januara 2022. godine i predviđa da merač, filter i kalibrator zvuka moraju da budu etalonirani u akreditovanoj laboratoriji


Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović je donela Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava komunalni milicionar da bi mogao da vrši poslove merenja buke poreklom iz ugostiteljskih objekata ("Sl. glasnik RS", br. 3/2022 – dalje: Pravilnik).

Merenje buke iz ugostiteljskih objekata može da vrši komunalni milicionar koji je zaposlen u jedinici lokalne samouprave koja "ispunjava uslove u pogledu kadrova i opreme za merenje buke", piše u Pravilniku.

Komunalni milicionar buku mora da meri opremom koja je u skladu sa propisanim standardom SRPS ISO1996-2, koji se odnosi na opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini.

Merač, filter i kalibrator zvuka moraju da budu etalonirani u akreditovanoj laboratoriji.

Prema podacima Akreditacionog tela Srbije postoji 64 laboratorije koje vrše etaloniranje po zahtevanom standardu.

Pravilnik stupa na snagu 20. januara 2022. godine.

U oktobru 2021. godine je usvojen novi Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021), kojim je predviđeno da merenje buke poreklom iz ugostiteljskih objekata može da vrši komunalni milicionar jedinice lokalne samouprave.

Za to će organ jedinice lokalne samouprave gde je komunalni milicioner zaposlen, morati da ima akreditaciju.

Grad Beograd je prošle godine nabavio i senzore za daljinsko praćenje nivoa buke na gradskim lokacijama koje su prepoznate kao "žarišta" koje je platio 10 miliona dinara.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, Katarina Baletić, 13.01.2022.
Naslov: Redakcija