Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE – Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o sprečavanju korupcije (“Službeni glasnik RSˮ, br. 35/19, 88/19, 11/21 – autentično tumačenje i 94/21), u članu 50. stav 6. menja se i glasi:

“Odredba stava 4. ovog člana ne odnosi se na narodne poslanike, poslanike u skupštini autonomne pokrajine i odbornike u skupštini jedinice lokalne samouprave.”

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Sporazumom o unapređenju uslova za održavanje izbora od 29. oktobra 2021. godine, koji je zaključen u Narodnoj skupštini između političkih stranaka učesnica Međustranačkog dijaloga pod pokroviteljstvom Narodne skupštine (Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, Dosta je bilo, Srpskog pokreta Dveri, Demokratske stranke Srbije, Pokreta obnove Kraljevine Srbije, Srpske radikalne stranke, Zdrave Srbije, Srpske stranke Zavetnici), predviđena su posebna ograničenja za javne funkcionere u izbornoj kampanji i predloženo da se odgovarajući delovi tj. mere i preporuke iz tog sporazuma implementiraju, između ostalog, izmenama postojećeg zakonodavnog okvira. Tokom Međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima uz posredovanje Evropskog parlamenta, kofasilitatori iz Evropskog parlamenta koji posreduju u dijalogu vlasti i opozicije u Završnom dokumentu od 18. septembra 2021. godine takođe su identifikovali niz konkretnih mera koje bi pomogle Republici Srbiji da unapredi političke uslove za naredne izbore. Imajući u vidu da je dijalog važan deo evropskog puta i perspektive Republike Srbije, kao i da su predložene mere vezane za obaveze koje imaju javni funkcioneri u vezi sa članstvom i funkcijama u političkom subjektu i sprečavanje korupcije izvodljive i da bi mogle da pomognu stvaranju klime poverenja u predstojećoj izbornoj kampanji i promenama koje bi bile na korist građana i u skladu sa standardima Evropske Unije, Vlada je utvrdila predlog izmene Zakona o sprečavanju korupcije.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Predložena izmena Zakona o sprečavanju korupcije izvršena je u članu 50. u kom su sadržane odredbe koje se odnose na obaveze koje imaju javni funkcioneri u vezi sa članstvom i funkcijama u političkom subjektu. Stavom 4. navedenog člana propisano je da je javni funkcioner dužan da uvek nedvosmisleno predoči sagovornicima i javnosti da li iznosi stav organa u kojem vrši javnu funkciju ili stav političke stranke, odnosno političkog subjekta, dok je stavom 6. precizirano na koje se javne funkcionere ne odnosi propisana dužnost nedvosmislenog predočavanja sagovornicima i javnosti svojstva u kojem istupa. Do sada se ta obaveza nije odnosila na funkcionere neposredno izabrane od građana, dok se predloženom izmenom taj krug funkcionera dalje sužava i precizira da tu obavezu ubuduće nemaju samo narodni poslanici, poslanici u skupštini autonomne pokrajine i odbornici u skupštini jedinice lokalne samouprave.

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA ZAKON STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U “SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJEˮ

Razlozi zbog kojih se predlaže da zakon stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, nalaze u potrebi što skorijeg preduzimanje svih radnji koje su neophodne za blagovremeno uspostavljanje uslova za organizaciju i sprovođenje predstojećih izbora.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 17.01.2022.