Zastava Bosne i Hercegovine

USAID KONKURS MOBILIZACIJA PRIVATNOG KAPITALA ZA BOLJE INTERNET POVEZIVANJE: Rok za prijavu, za dodelu grantova, 29. april 2022. godine


Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID) raspisala je konkurs "Mobilizacija privatnog kapitala za bolje internet povezivanje" za dodelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva, malim i srednjim preduzećima, privrednim društvima i preduzetnicima.

Rok za prijavu je 29. april 2022. godine, a proces prijavljivanja odvijaće se u nekoliko faza.

U prvoj fazi zainteresovane strane koje žele da istraže ovu priliku treba da kontaktiraju USAID tim za pregled (digitalinvest@usaid.gov) sa kratkim rezimeom (2-3 paragrafa), a USAID će se obratiti odabranim stranama uvodnim pozivom.

U drugoj fazi koncepti će biti prihvaćeni i pregledani na stalnoj osnovi do 29. aprila 2022. godine od svih potencijalnih partnera koji su dobili potvrdu od USAID u fazi 1 da podnesu koncept.

Nakon što USAID pregleda koncept, u trećoj fazi kandidati će biti kontaktirani od USAID-a. U zavisnosti od toga šta proizilazi iz tekućih diskusija, USAID može zatražiti punu prijavu ili nastaviti direktno na pregovore o dodeli. Ako je potrebna potpuna prijava, podnosilac zahteva imaće do 30 dana od obaveštenja da završi i preda dokumentaciju.

- USAID će sarađivati sa potencijalnim partnerima iz privatnog sektora na istraživanju i utvrđivanju najefikasnijeg, katalitičkog i tržišno vođenog korišćenja grantova u kombinovanom finansijskom pristupu za mobilizaciju privatnog kapitala za internet konekciju i digitalne finansijske usluge na tržištima u razvoju - navodi se u konkursu.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt eKapija, 15.01.2022.
Naslov: Redakcija