Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU U KULTURI: Rasprava će trajati do 25. januara 2021. godine


U postupku pripreme akata kojim se uređuje oblast kulture, Ministarstvo kulture i informisanja sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o inspekcijskom nadzoru u kulturi.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se do 25. januara 2021. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su svi subjekti zainteresovani za funkcionisanje kulturnog sistema: predstavnici državnih organa, ustanove u oblasti kulture, udruženja, umetnici i dr.

Nakon završetka javne rasprave Ministarstvo kulture i informisanja analiziraće sugestije, predloge i primedbe učesnika u javnoj raspravi i sačiniće Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona koji će objaviti na svojoj internet stranici i portalu e-uprave najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu kulture i informisanja na e-mail: predrag.blagojevic@kultura.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo kulture i informisanja, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo kulture i informisanja, 04.01.2021.
Naslov: Redakcija