Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI: Od februara 2021. godine važiće novi iznosi osnovica naknade


Od februara važi novi iznos osnovice dnevne novčane naknade za nezaposlene, kao i najviši i najniži mesečni iznos naknade, tako da će oni koji ostaju bez posla, a ostvare pravo na ovo primanje dobijati nešto više para.

Nove iznose utvrdila je, odnosno uskladila Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) a shodno Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 i 113/2017 - dr. zakon).

Njime je propisano da se osnovica dnevne naknade kao i najviša i najniža mesečna naknada, usklađuju jednom godišnje sa indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini.

Taj indeks je, prema podatku Republičkog zavoda za statistiku iznosio 101,3.

Kada se taj podatak primeni na dosadašnje iznose naknada NSZ, dobiju se iznosi koji će važiti od 1. februara kada će dnevna novčana naknada iznositi 1.052,89, najniža mesečna 23.575 a najviša mesečna naknada 54.650 dinara.

Osnovica dnevne naknade je važna zato što se nezaposlenom koji ostvari pravo na naknadu, prilikom obračuna budućeg primanja, prvo računa dnevna naknada a ona se dobija množenjem osnovice te naknade sa ličnim koeficijentom.

Ovaj koeficijent je drugačiji za svakoga pojedinačno i zavisi od toga koliko je ko primao dok je radio.

Pravo na novčanu naknadu imaju nezaposleni koji su pre gubitka posla bili osigurani najmanje godinu dana bez prekida ili s prekidima u poslednjih godinu i po dana.

Izvor: Vebsajt Blic, 15.01.2021.
Naslov: Redakcija