Zastava Bosne i Hercegovine

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE: Upravni odbor AKS će raspravljati o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izbor u VSS i DVT


Posle glasanja sudija i tužilaca za pet novih izbornih članova Visokog saveta sudstva (VSS) i Državnog veća tužilaca (DVT), nametnulo se i pitanje zašto ova dva najviša pravosudna tela već godinama rade bez predstavnika advokature, koji je po Ustavu jedan od njihovih ravnopravnih članova.

Predsednik VSS Dragomir Milojević doneo je 24. novembra odluku o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izbornog člana VSS iz reda advokata.

Da li je Advokatska komora Srbije pokrenula aktivnosti na predlaganju kandidata, pitali smo Viktora Gostiljca, predsednika AKS.

Ovo je samo poslednji u nizu poziva advokaturi da delegira svoje predstavnike u VSS i DVT. Prethodni ministar pravde Nela Kuburović je u najmanje tri navrata otvarala ovu temu, ali u prethodnom periodu ovo pitanje nije bilo naš prioritet. Međutim, s obzirom na to da je istekao mandat članova ovih tela i da je upravo u toku postupak izbora svih članova VSS i DVT, ja sam u razgovoru sa ministarkom pravde Majom Popović aktivirao ovo pitanje, jer smatram da je vreme da advokatura dobije svoje predstavnike u ovako značajnim institucijama. U tom smislu, UO AKS će na jednoj od svojih narednih sednica, svakako, odlučivati o pokretanju postupka predlaganja kandidata – kaže predsednik Advokatske komore Srbije.

Podseća da se osnovna zamerka advokature odnosila na način izbora njenih predstavnika u ova dva tela, koji zahteva da kandidata koga predloži AKS potvrđuje Narodna skupština.

Dakle, tu je prisutan i politički činilac, na šta je advokatura naročito osetljiva. Smatram da svako društvo mora prepoznati značaj advokature i negovati ovu profesiju kao nacionalnu kategoriju, pa stoga želim da verujem da će odluka parlamenta biti samo deklarativna. Jedan od razloga našeg odsustva iz VSS i DVT je svakako bila i naša zaokupljenost drugim problemima koji su opterećivali advokaturu i zahtevali brzo rešavanje – navodi Viktor Gostiljac.

Naglašava da je pitanje predlaganja kandidata za članove VSS i DVT uvek i personalno pitanje, a to znači da ono uvek može izazivati određene tenzije, probuditi nečije ambicije i aktivirati sukobe do kojih je u prošlosti dolazilo.

Međutim, danas je situacija drugačija. Advokatska komora Srbije je rešila svoje unutrašnje probleme i sa svim svojim komorama ima komunikaciju zasnovanu na međusobnom uvažavanju i predstavlja najsnažniju strukovnu organizaciju u Srbiji. Zbog toga verujem da je sposobna da sprovede otvoren i zakonit postupak i da delegira svoje predstavnike – kaže Viktor Gostiljac.

Ono što u novom sazivu ovih tela mora biti drugačije, kako ističe, jeste to da izabrani advokati budu istinski predstavnici profesije, odnosno da u ovim telima zastupaju one stavove koje organi komore utvrde kao stavove advokature.

Objašnjava da od ukupno 11.000 advokata u Srbiji, za mesto u VSS i DVT mogu da se kandiduju sve kolege koje imaju 15 godina iskustva u advokaturi, što je uslov koji je propisan Ustavom i zakonima. Statut AKS propisuje i dodatne uslove – da je advokat pre kandidovanja najmanje jedan mandat radio u organima AKS ili u organima advokatskih komora u njenom sastavu, da nije disciplinski i krivično odgovarao za delo koje ga čini nedostojnim za bavljenje advokaturom u periodu od 10 godina koje prethode podnošenju kandidature i da nije član organa političke stranke.

Odluku o predlaganju kandidata za VSS i DVT donosi Upravni odbor AKS tajnim glasanjem – navodi Gostiljac.

Upitan kako će biti obezbeđena najšira zastupljenost advokata u postupku predlaganja za članove VSS i DVT, objašnjava da Upravni odbor poziva advokatske komore u sastavu AKS da dostave predloge kandidata za ove funkcije i objavljuje javni poziv advokatima za dostavljanje predloga kandidata za izbor članova VSS, odnosno DVT.

I konačno, na pitanje da li su tačne glasine da će upravo on, kao predsednik AKS, biti predložen za člana VSS iz advokature, odgovara da su to samo glasine i da u ovom trenutku nije ni otpočet postupak predlaganja i kandidovanja.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 15.12.2020.
Naslov: Redakcija