Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Doneta Odluka o predlogu kandidata koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju u Upravni sud


Visoki savet sudstva na sednici održanoj 11. decembra 2020. godine, po oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS", br. 83/2020 od 10. juna 2020. godine doneo je:

Odluku o predlogu kandidata koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju u Upravni sud:

1. Snežana Bjelanović, sudijski pomoćnik Upravnog suda,

2. Ljiljana Koruga, sudijski pomoćnik Upravnog suda

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 11.12.2020.
Naslov: Redakcija