Zastava Bosne i Hercegovine

PRIMENA ZAKONA USVOJENIH NA SEDMOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2020. GODINI


Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2020. godini sledeće zakone:

Naziv zakona Stupanje na snagu; Primena
ZAKON O DIGITALNOJ IMOVINI - Stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

- Primenjuje se po isteku šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu.
ZAKON O FISKALIZACIJI - Stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

- Primenjuje se od 1. januara 2022. godine, osim odredaba člana 4. stav 3, člana 5. stav 4, člana 6. stav 10, člana 7. stav 2, člana 8. st. 4. i 6, člana 9. stav 6. i člana 10. stav 2. ovog zakona koje se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona.
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU - - Stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA - Stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

- Primenjuje se po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA - Stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

- Primenjuje se od 1. januara 2021. godine, osim odredbe člana 3. ovog zakona koja se primenjuje od dana stupanja na snagu ovog zakona.
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA - Stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

- Primenjuje se na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2021. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2021. godini. Odredbe člana 1. stav 2, člana 2. stav 5. i člana 3. ovog zakona primenjuju se od dana stupanja na snagu zakona kojim se uređuje digitalna imovina.
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA - Stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

- Primenjuje se od 1. januara 2021. godine, osim odredaba čl. 10, 12, 14, 15, 19. i 22. ovog zakona, u delu koji se odnosi na digitalnu imovinu, koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu zakona kojim se uređuje digitalna imovina.
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST - Stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

- Primenjuje se od 1. januara 2021. godine, osim odredbe člana 8. stav 1. ovog zakona koja će se primenjivati od dana početka primene zakona kojim se uređuje digitalna imovina i odredbe koja sadrži ovlašćenje za donošenje podzakonskog akta koja će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona.
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE - Stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

- Primenjuje se od 1. januara 2021. godine.
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA Stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI - Stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS" (rok za podnošenje naknadnog zahteva za upis prava svojine na nepokretnostima produžen do 31. decembra 2021. godine).
ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS - Stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".
ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJEDNIČKIM NABAVKAMA MEDICINSKIH SREDSTAVA - Stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS" - Međunarodni ugovori".
ZAKON O IZMENI ZAKONA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA I POSEBNIM POSTUPCIMA EKSPROPRIJACIJE I IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE RADI REALIZACIJE PROJEKTA "BEOGRAD NA VODI" - Stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".
ZAKON O UTVRĐIVANJU GARANTNE ŠEME KAO MERA PODRŠKE PRIVREDI ZA UBLAŽAVANJE POSLEDICA PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2  - Stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".
Izvor: Redakcija, 18.12.2020.