Zastava Bosne i Hercegovine

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Neustavne pojedine odredbe Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, nezakonite pojedine odredbe Odluke o držanju domaćih životinja


Ustavni sud je na 18. sednici odlučio o 4 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- utvrdio da odredba člana 14. stav 8. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018) u delu koji glasi: "ako je kod nadležnog organa evidentirano najmanje šest najnižih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade", nije u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorom. Sud je odložio objavljivanje navedene Odluke u "Službenom glasniku Republike Srbije" za šest meseci od dana njenog donošenja. (predmet IUz-247/2018)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da član 14a Odluke o držanju domaćih životinja ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 60/2010, 12/2011, 17/2011 - ispr., 1/2012, 65/2013 - dr. odluka, 13/2014, 11/2015, 33/2015 - autentično tumačenje, 63/2015, 16/2018) nije u saglasnosti sa zakonom. Sud je utvrdio da odredba člana 7. stav 1. tačka 2. Odluke o izmenama Odluke o držanju domaćih životinja ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 31/2019) nije u saglasnosti sa zakonom. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu zakonitosti odredbe člana 7. stav 2. Odluke o izmenama Odluke o držanju domaćih životinja. (predmet IUo-142/2019)

Ustavni sud, Veliko veće, je na 15. sednici I Velikog veća odlučio o 40 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorom odredbe člana 50. tačka 6) Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016). Sud je odbacio zahteve za ocenjivanje saglasnosti odredbe člana 50. tačka 6) navedenog Zakona sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 18/2020) i Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019 i 5/2020 - usklađeni din. izn.). Sud je odbacio zahteve za obustavu izvršenja pojedinačnog akta ili radnje koja je preduzeta na osnovu odredbe člana 50. tačka 6) Zakona o stanovanju i održavanju zgrada. (predmet IUz-63/2017)

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 17.12.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija