Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAVRŠNI RAČUNI BUDŽETA RS OD 2002. DO 2018. GODINE: Fiskalni savet ukazuje da je potrošnja veća od planirane, te da postoji deo rashoda koji nije obuhvaćen redovnim izveštavanjem


- Završni računi budžeta Srbije od 2002. do 2018. godine, dostavljeni Narodnoj skupštini Republike Srbije, pokazuju da je stvarna potrošnja budžetskih korisnika osetno veća od iznosa koji su bili u budžetskim planovima i izveštajima Ministarstva finansija o tekućem izvršenju budžeta - navodi se u objavljenoj analizi Fiskalnog saveta.

"Nakon tri godine neobjavljivanja i sedamnaest godina neusvajanja završnih računa u Narodnoj skupštini, ovi važni zakoni za period 2002-2018. godine ušli su u skupštinsku proceduru, čime je učinjen značajan korak ka unapredjenju sistema za upravljanje javnim finansijama, jer jedino završni računi daju konačne i dovoljno sveobuhvatne informacije o izvršenju budžeta Republike", istaknuto je u analizi Saveta.

Završni računi su pokazali, po oceni Saveta, da postoji deo rashoda budžetskih korisnika koji nije obihvaćen redovnim izveštavanjem, koji u proseku iznosi oko 570 milionan evra godišnje.

"Takođe, završni računi pokazuju da se oko 850 miliona evra godišnje potroši drugačije od plana izloženog u budžetu i usvojenog u Narodnoj skupštini. Premda se načelno znalo da se tokom godine budžetske aproprijacije menjaju korišćenjem budžetske rezerve i drugih netransparentnih izvora, ali tek sada je moguće sagledati vrednost i strukturu ovih promena. One nisu u potpunosti ekonomski problematične (na primer, oko četvrtine te sume odnosi na povećanje kapitalnih rashoda), ali je ipak reč o prevelikom iznosu da bi bio rasporedjen potpuno mimo skupštinske procedure i uvida javnosti kroz koju je prošao zakon o budžetu", ukazao je Savet.

Neki od nedostataka predloženih završnih računa budžeta su, smatra to nezavisno telo, što je propuštena prilika da se prikažu neke važne informacije, kao što su kome su i zašto plaćene ogromne kazne i penali, koja javna preduzeća su uplaćivala deo dobiti u budžet i u kom iznosu, koja preduzeća su korisnici subvencija za strane investitore.

"Završni računi pružaju uvid u prihode iz vanbudžetskih izvora i pokazalo se da su oni u budžetskim planovima sistematski potcenjivani. Vanbudžetskim prihodima finansiraju se uglavnom tekući rashodi, zbog čega su rashodi za zarade zaposlenih veći nego što se do sada smatralo", naveo je u analizi Fiskalni savet.

Dodaje se da su rashodi finansirani tekućom budžetskom rezervom veliki, da rastu i da su dobrim delom netransparentni.

Izvor: Vebsajt Danas, 12.12.2019.
Naslov: Redakcija