Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O OSIGURANJU DEPOZITA: Izmenama Zakona osigurani iznos biće podignut na 100.000 EUR


“Nećemo žuriti sa promenom osiguranog depozita sa sadašnjih 50.000 evra, jer svega jedan odsto uloga klijenata prelazi tu sumu”, kaže predsednik Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita i predsednik Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić.

On navodi da klijenti i sada mogu da zaštite svoje uloge tako što će, u skladu sa sumom novca kojom raspolažu, svoja sredstva raspodeliti u više banaka, do propisane granice osiguranja.

U nekoj od narednih promena zakona razmotrićemo i opravdanost podizanja nivoa na 100.000 evra, dodao je Hanić i ukazao da će do promene morati da dođe pre nego što pristupimo Evropskoj uniji, jer je to obavezujuća odredba.

On ističe da pomenuto rešenje sada ne bi imalo nikakvo posebno efektivno dejstvo, osim što bismo i formalno bili usklađeni sa EU. Napominje da je za takvu odluku potrebna i promena Zakona o osiguranju depozita ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015, 51/2017 i 73/2019).

Sledeće godine počinje primena novog načina obračuna stopa premije koju poslovne banke uplaćuju u fond za osiguranje depozita.

“Kod nas se sada primenjuje linearni model, gde sve banke premiju osiguranja depozita isplaćuju po istoj stopi od 0,15 odsto. Zakonom je pre dve godine predviđeno da se premija osiguranja obračunava i plaća na osnovu rizika koji je prisutan u poslovanju pojedinih banaka”, podseća Hasan Hanić.

On je naveo da je Upravni odbor Agencije uz saglasnost Narodne banke Srbije usvojio metodologiju i da tek treba da donese odluku o početku njene primene.

Hanić je istakao da je metodologija urađena u skladu sa smernicama za obračun premije osiguranja depozita koje je izdalo evropsko telo za bankarstvo, a u skladu su sa direktivom o osiguranju depozita.

“Posebno je važno da će se premija obračunavati i naplaćivati zavisno od procenjenog faktora rizika i Agencija će od NBS dobijati faktor rizika kojim će se korigovati, odnosno uvećati ili umanjiti, visina premije koju bi banke inače plaćale kada bi se primenjivala jedinstvena stopa”, objašnjava Hanić.

On je nagovestio da se uvodi takozvani faktor rizika koji procenjuje poslovanje tako da će banke koje su manje rizične plaćati manji iznos na ime premije a rizičnije banke će plaćati veći iznos.

“Rizičnost banke u poslovanju izračunava se posebno u odnosu na iznos visine kapitala, na osnovu brojnih parametara koje utvrđuje Narodna banka Srbije i nama kao Agenciji dostavlja, i mi onda naplaćujemo i dalje punimo fond za osiguranje depozita”, precizira Hanić.

Takav pristup treba da smanji rizik u poslovanju i ukupan rizik bankarskog sektora, što doprinosi većoj stabilnosti, većem poverenju klijenata i većoj štednji, zaključuje Hanić i dodaje da su procene pokazale da će u masi premija koju će Agencija za osiguranje depozita naplaćivati biti ista kao i ranije, ali će distribucija po bankama biti drugačija nego do sada.

Izvor: Vebsajt Biznis, Stanislav Stanišić, 10.11.2021.
Naslov: Redakcija