Zastava Bosne i Hercegovine

SVETSKA BANKA: Pomoć Srbiji u upravljanju fiskalnim rizicima


Svetska banka je pokrenula novi savetodavni projekat sa ciljem da podrži Srbiju u daljem jačanju otpornosti na fiskalne rizike i smanjenju osetljivosti na fiskalne i ekonomske šokove.

Taj projekat će pomoći Ministarstvu finansija da osnaži propise i institucije radi boljeg upravljanja fiskalnim rizicima, navodi se u saopštenju Svetske banke. U okviru Projekta će se uspostaviti saradnja sa Ministarstvom u cilju izrade modela rizika i mehanizama za upravljanje njima, a radiće se i na unapređenju tehničkih kapaciteta, kako Sektora za praćenje fiskalnih rizika u Ministarstvu, tako i lokalnih samouprava sa kojima on sarađuje.

Projekat predstavlja inicijativu u okviru Programa za upravljanje državnim dugom i rizikom (GDRM) Svetske banke, koji finansira švajcarski Državni sekretarijat za privredu (SECO).

Kako je istakla Svetska banka, Srbija se u proteklih 15 godina suočila sa brojnim fiskalnim rizicima koji su negativno uticali na njenu ekonomiju. Među njima su globalna ekonomska kriza iz 2008. godine, stečajevi više poslovnih banaka, katastrofalne poplave iz 2014, spasavanje većeg broja javnih preduzeća iz finansijskih teškoća, a sada i globalna pandemija.

"Svaki fiskalni rizik koji se materijalizuje postaje opterećenje za državni budžet i fiskalnu poziciju, zbog čega je funkcionalan sistem monitoringa ključ za održanje stabilnosti javnih finansija", rekao je pomoćnik ministra finansija u Sektoru za praćenje fiskalnih rizika Branimir Gajić.

Dodao je da je marta 2019. godine formiran Sektor za praćenje fiskalnih rizika, zadužen za analiziranje fiskalnih rizika u upravljanje njima, i zagovarano je pokretanje ovog novog Projekta za upravljanje fiskalnim rizikom pod okriljem programa GDRM kako bi se dodatno unapredili tehnički kapaciteti.

Naveden je primer da su poplave iz 2014. godine prouzrokovale privredi, poljoprivrednim gazdinstvima, školama, zdravstvenim ustanovama, stambenim objektima i ključnoj infrastrukturi značajnu štetu i ekonomske gubitke čiji se iznos procenjuje na 1,7 milijardi evra, odnosno 4,8 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) Srbije. Pored toga, za hitno reagovanje na ovu elementarnu nepogodu i obnovu nakon nje bilo je potrebno još 1,3 milijarde evra.

"Sadašnja pandemija kovida-19 ponovo je ukazala na potrebu za pomnim praćenjem različitih fiskalnih rizika i usvajanjem strategija za njihovo ublažavanje", izjavio je šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji Stiven Ndegva (Stephen Ndegwa).

On je ocenio da će novi Projekat za upravljanje fiskalnim rizikom biti deo reformi namenjenih povratku srpske privrede na put održivog razvoja.

Usled pokretanja ovog novog savetodavnog projekta u Srbiji, SECO će povećati budžet programa GDRM za 1,5 miliona dolara.

"Prepoznavanje fiskalnih rizika i proaktivno upravljanje njima, i to korišćenjem mera za smanjenje rizika, osiguranja i drugih mehanizama, pomaže državama da uštede javna sredstva i bolje zaštite svoje građane", rekla je direktorka Odeljenja za makroekonomsku podršku u SECO-u. Rozmari Šlup (Rosmarie Schlup).

Program GDRM pruža posebno prilagođene usluge tehničke podrške zemljama srednjeg nivoa prihoda, u kojima živi 75 odsto siromašnih na globalnom nivou.

Vlade tih država često su suočene sa jedinstvenim skupom fiskalnih izazova, budući da moraju da obezbede finansiranje svojih budžeta po najnižoj mogućoj ceni, i to često uz ograničene ljudske i tehničke kapacitete. Program GDRM im pomaže da polože održive temelje za upravljanje dugom i rizikom i na taj način umanje svoju osetljivost na finansijske šokove, ističe se u saopštenju Svetske banke.

Izvor: Vebsajt Nova, 13.11.2020.
Naslov: Redakcija