Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU RS ZA 2021. GODINU: Sindikati iz oblasti obrazovanja traže da se cena rada poveća za 15%


Tri reprezentativna sindikata iz oblasti obrazovanja u skladu sa odredbama kolektivnih ugovora, pre usvajanja budžeta za narednu godinu, upućuju Vladi i resornom ministarstvu sledeće zahteve:

  • Da se cena rada u obrazovanju poveća za 15% za budžetsku 2021. godinu;
  • Da se izjednači cena rada za sve zaposlene u delatnostima obrazovanja;
  • Da se koriguju koeficijenti za sve zaposlene u obrazovanju do uvođenja pravednih platnih grupa i razreda.

Od Vlade Republike Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja traže hitne pregovore u vezi sa navedenim zahtevima.

Izvor: Vebsajt Sindikata obrazovanja Srbije, 12.11.2020.
Naslov: Redakcija