Zastava Bosne i Hercegovine

IZMENJEN UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA RUSIJOM


Od 30. novembra 2020. godine (u odnosu na poreze koji nisu porezi po odbitku) u Republici Srbiji primenjuje se Ugovor između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu ("Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 3/95 - dalje: Ugovor), izmenjen Multilateralnom konvencijom za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2018).

Ugovor se u Ruskoj Federaciji, u odnosu na poreze koji nisu porezi po odbitku, primenjuje od 1. januara 2021. godine.

U odnosu na poreze po odbitku, Ugovor se (i u Republici Srbiji i u Ruskoj Federaciji) primenjuje od 1. januara 2021. godine.

Izmenjeni tekst Ugovora (koji je pripremio nadležni organ Republike Srbije) biće blagovremeno objavljen na sajtu Ministarstva finansija (u rubrici: "Propisi - Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja").

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 17.11.2020.