Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA OBRAZOVNOG SISTEMA KROZ IZMENE SISTEMSKIH ZAKONA U PROSVETI: U pripremi su izmene i dopune zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, kao i Pravilnika kojim se uređuje nastavni plan i program osnovnog obrazovanja i vaspitanja


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pristupilo je izradi, odnosno iniciralo izmenu i dopunu relevantnih propisa kojima se uređuje oblast obrazovanja i vaspitanja.

U toku je rad na postojećem Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentično tumačenje, 68/2015 i 62/2016 - odluka US), kako bi se novim zakonskim rešenjima obezbedio i unapredio kvalitet obrazovanja i vaspitanja. Takođe, pojedina zakonska rešenja biće unapređena na osnovu iskustava iz njihove dosadašnje implementacije na nivou obrazovno vaspitnih ustanova. Paralelno radi se i na izmenama i dopunama važećeg Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013).

Očekuje se da bi izmene i dopune postojećih zakona, odnosno novi zakoni, u zavisnosti od obima izmena i dopuna koje budu pretrpeli, mogli da se nađu na skupštinskoj raspravi na proleće 2017. godine.

Istovremeno, u skladu sa delokrugom, pokrenuta je inicijativa za izmenu Pravilnika kojim se uređuje nastavni plan i program osnovnog obrazovanja i vaspitanja, kako bi učenici koji školske 2017/2018. godine kreću u peti razred radili po novom nastavnom planu i programu. Izmene nastavnog plana i programa odnose se, u najvećem delu, na uvođenje obaveznog nastavnog predmeta "Informatika i računarstvo", promenu programa dosadašnjeg predmeta "Tehničko i informatičko obrazovanje" u smislu uvođenja preduzetništva, a izuzimanja programskih sadržaja koji će se izučavati u okviru prethodno navedenog novog predmeta, preispitivanje načina i modela realizacije programskih sadržaja obaveznog izbornog nastavnog predmeta "Fizičko vaspitanje – izabrani sport", kao i načina i modela realizacije programskih sadržaja postojećih izbornih nastavnih predmeta.

Sledstveno tome, u narednom periodu, biće potrebno izraditi i program šestog, sedmog i osmog razreda i to sukcesivno, kako nalažu potrebe njihove primene u narednim školskim godinama.

Izmene i dopune navedenih propisa realizovaće se u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja do 2020. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete, 17.11.2016.
Naslov: Redakcija