Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PRAVILA O SPREČAVANJU ZLOUPOTREBA NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE I PRIRODNOG GASA: Rasprava će trajati do 22. oktobra 2021. godine


Agencija za energetiku Republike Srbije pripremila je Nacrt pravila o sprečavanju zloupotreba na tržištu električne energije i prirodnog gasa.

Nacrtom ovih pravila predlaže se bliže uređivanje načina praćenja transparentnosti i zloupotreba na tržištu (prilagođena REMIT pravila).

Ovim nacrtom pravila se predlaže uvođenje registracije učesnika na veleprodajnom tržištu i obaveza objavljivanja povlašćenih (insajderskih) informacija i takođe predlaže zabrana zloupotreba na veleprodajnom tržištu električne energije i prirodnog gasa.

Pozivaju se svi zainteresovani da svoje primedbe i sugestije dostave Agenciji do petka, 22. oktobra 2021. godine.

Izvor: Vebsajt Agencije za energetiku, 11.10.2021.
Naslov: Redakcija