Zastava Bosne i Hercegovine

U IZRADI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠNOM NADZORU: Cilj je usklađivanje sa Uredbom o usaglašenosti proizvoda i tržišnom nadzoru EU 2019/1020


Nacrtom zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržišnom nadzoru se uređuju oblasti tržišnog nadzora i nadležnost organa tržišnog nadzora, njihova međusobna saradnja i saradnja sa Upravom carina u vezi sa sprovođenjem aktivnosti tržišnog nadzora i preduzimanja odgovarajućih mera tržišnog nadzora, u skladu sa načelom proporcionalnosti, objektivnosti i nezavisnosti nadležnih organa, koji ovim Zakonom dobijaju odgovarajuća ovlašćenja za efikasan i delotvoran tržišni nadzor onlajn i oflajn, u okviru svoje materijalne i teritorijalne nadležnosti.

Zakon se donosi sa ciljem da obezbedi delimično usklađivanje sa Uredbom o usaglašenosti proizvoda i tržišnom nadzoru EU 2019/1020.


Izvor: Vebsajt eKonsultacije, 14.09.2023.
Naslov: Redakcija