Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Upravnom sudu, apelacionim i privrednim sudovima


Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Upravnom sudu, Apelacionom sudu u Beogradu, Apelacionom sudu u Kragujevcu, Apelacionom sudu u Nišu, Apelacionom sudu u Novom Sadu, Privrednom sudu u Kragujevcu i Privrednom sudu u Nišu, koji je objavljen u "Službenom glasniku RS" br. 83/20 od 10. juna 2020. godine, a koji imaju obavezu da polažu ispit za navedene sudove, na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira, da će se ispiti održati u biblioteci Visokog saveta sudstva, ulica Resavska 42, u Beogradu, po sledećem rasporedu:

 

  1. Ispit za privredne sudove održaće se dana 1. oktobra 2020. godine sa početkom u 10, 00 časova (spisak u prilogu br.1).

Razgovor sa kandidatima za privredne sudove, koji podležu obavezi iz člana 50 stav 3. Zakona o sudijama, obaviće se dana 5. oktobra 2020. godine sa početkom u 10,00 časova, prema rasporedu u prilogu br. 2.

 

  1. Ispit za apelacione sudove održaće se dana 7. oktobra 2020. godine sa početkom u 09,30 časova (spisak u prilogu br.3).

Razgovor sa kandidatima za apelacione sudove, koji podležu obavezi iz člana 50 stav 3. Zakona o sudijama, obaviće se istog dana sa početkom u 13,30 časova, prema rasporedu u prilogu br.4.

 

  1. Ispit za Upravni sud održaće se dana 8. oktobra 2020. godine sa početkom u 10, 00 časova (spisak u prilogu br.5).

Razgovor sa kandidatima za Upravni sud, koji podležu obavezi iz člana 50 stav 3. Zakona o sudijama, obaviće se dana 14. oktobra 2020. godine sa početkom u 09,00 časova, prema rasporedu u prilogu br. 6.

 Napominjemo da kandidati koji prvi put polažu ispit, a ne pristupe polaganju ispita, ne treba da dolaze ni na zakazani razgovor.

 Napominjemo da su svi kandidati koji dolaze na ispit i na razgovor u obavezi da nose ličnu zaštitnu masku propisno postavljenu na licu.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 15.09.2020.
Naslov: Redakcija