Zastava Bosne i Hercegovine

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Utvrđena neustavnost pojedinih odredaba uredbi koje su donete za vreme vanrednog stanja


Ustavni sud je na 11. sednici odlučio o 5 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da Pravilnik o izmeni Pravilnika o radu auto-taksi prevoznika na aerodromu "Nikola Tesla" ("Sl. list grada Beograda", br. 59/2016) nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Sud je odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnik o radu auto-taksi prevoznika na aerodromu "Nikola Tesla" ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2014). Sud je odbacio zahteve za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu navedenih osporenih akata. (predmet IUo-114/2016)

- utvrdio da odredba Glave II, alineja druga, u delu koji glasi: "koji nisu iz reda zaposlenih" Odluke o naknadi predsednika i članova nadzornih odbora javnih preduzeća u opštini Raška ("Sl. glasnik opštine Raška", br. 146/2015), u vreme važenja, nije bila u saglasnosti sa zakonom. (predmet IUo-276/2018)

- utvrdio da Tarifni sistem za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom na teritoriji opštine Bečej ("Sl. list opštine Bečej", br. 16/2018), nije u saglasnosti sa zakonom. (predmet IUo-7/2019)

- utvrdio da odredbe člana 4v stav 6, člana 4g stav 6. i člana 4d stav 2. Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020, 58/2020 i 60/2020) i člana 2. Uredbe o prekršaju za kršenje Naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 39/2020), u delu koji glasi: "bez obzira na zabranu iz člana 8. stav 3. Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016, 98/2016 - odluka US, 91/2019 i 91/2019 - dr. zakon)", nisu u vreme važenja bile u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorom. Sud je obustavio postupak za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti odredaba čl. 1a, 2. i 3. Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020, 58/2020 i 60/2020). Sud je obustavio postupak za utvrđivanje neustavnosti Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 34/2020, 39/2020, 40/2020, 46/2020 i 50/2020). Sud je odbacio zahteve za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu osporenih odredaba navedenih akata. (predmet IUo-45/2020).

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 17.09.2020.
Naslov: Redakcija