Zastava Bosne i Hercegovine

ZAŠTO BANKE MOGU DA VAS SMATRAJU RIZIČNIM KLIJENTOM?


Često deluje da je podizanje kredita i više nego lako i o tome sve više čujemo i gledamo. Kad se međutim krene u "akciju" vidi se da je u pitanju ozbiljan postupak koji zahteva dobru pripremu, veliku odgovornost, ali i uslove koje morate da ispunite da biste uopšte i dobili kredit.

Nije isto za banku da li kredit uzimate sa 25 godina, 35 ili 45 godine. Godine su važnije, tim pre, ukoliko je u pitanju dugoročni kredit poput stambenog koji mnogi otplaćuju po 20 ili 30 godina. Danas, recimo, u Srbiji stambeni kredit mladi najčešće uzimaju sa oko 40 godina i pitanje je gde je banka ako je to zajam na 30 godina. U momentu otplate klijent bi imao 70 godina i zato tu banke imaju jasno definisale uslove.

Banke tako iz više razloga mogu da odbiju svoje potencijalne klijente - jedan su godine starosti, a na listi je i posao kojim se bave, vrsta ugovora, visina plate, prethodna zaduženost. Naravno ključna je i redovnost u otplati prethodnih kredita.

Postoji i limit do koga vam plata može biti opterećena kreditom. To je obično od 30% do 50% mesečnih primanja.

Starosni limit za podizanje kredita za fizička lica se razlikuje od banke do banke, ali najčešća gornja granica je 65. godina, retko 75. Mladima negde mogu odobriti kredit već od 21. godine života. Naravno, postoje krediti za penzionere, ali to su posebni paketi kod banaka sa posebnim uslovima.

- Prilikom podizanja kredita morate da budete realni da li možete da otplaćujete ratu bez stresa i da ne ugrozite sebe. Ako ste pod stalnim pritiskom da li ćete imati za ratu, da li ćete ostati bez posla, onda vam kredit i ne treba - kaže Dragoljub Rajić, direktor Mreže za poslovnu podršku.

Keš krediti u Srbiji najčešće se uzimaju na period od pet do sedam godina, stambeni na period od 15 do 30.

- Na duži period se može odobriti kredit jedino ako su klijenti mladi. Međutim, tu postoji drugi problem jer kod nas banke ne daju toliko kredite mladima iz više razloga: ili nemaju dovoljno novca za učešće ili nemaju siguran posao ili im je trenutni posao nedovoljno plaćen da bi se mogla odvajati rata. Ako imaju porodičnu ušteđevinu ili nasleđe koje bi mogli da daju kao učešće, onda je to svakako olakšica.

- Banke do detalja traže podatke o vašim finansijama, proveravaju bilanse plaćanja i godinama unazad, ne samo buduće projekcije. Gleda se radni staž, da li ste zaposleni na neodređeno. Gleda se gde ste zaposleni i kojim se zanimanjem bavite, tačnije, da li ćete moći brzo da nađete posao u slučaju otkaza - kaže Rajić i dodaje da se u svetu gleda godišnji prihod.

Vladimir Vasić, finansijski stručnjak je potvrdio da limit za uzimanje kredita zavisi od banke do banke, ali poslednja rata za stambene kredite može da bude sa 65. godina. Napominje da pojedine banke produžavaju taj period i na 70 ili 75 godina, što je, kako kaže, stvar procene i poslovne politike banke.

- Prvo što se gleda prilikom odobravanja kredita jeste da li ste zaposleni na određeno ili neodređeno. Na određeno vreme nećete dobiti stambeni kredit, dok na neodređeno vreme hoćete. Treba da ste pritom zaposleni bar šest meseci kod postojećeg poslodavca, kao i da ste redovno izmirivali vaše obaveze u prošlosti. Svaka banka ima svoju kreditnu politiku, tako da su neke banke spremne da preduzmu veći rizik, pa je onda i procedura lakša - rekao je Vasić.

Dodao je da je najduži rok otplate nekog kredita 30 godina, pa ako ste u četrdesetim godinama, ipak možete uzeti takav stambeni kredit.

Dušan Uzelac sa portala Kamatica kaže da je jedini ishod davanja kredita koje banke očekuju jeste da se novac vrati i na osnovu toga one prave uslove i kriterijume za odobravanje kredita. Između ostalog, tu je onda i jako bitno zdravstveno stanje dužnika, dodaje.

- S tim u vezi postoji univerzalna procedura koja važi u gotovo svim bankama, a to je da dospeće poslednje rate mora da bude do 75. godina starosti. To znači da neko sa 60 godina starosti ne može da uzme kredite koji će otplaćivati duže od 15 godina, jer to je suštinsko ograničenje na temu starosti - kaže Uzelac.

Objasnio je da bi to značilo da neko sa 60 godina ne može da uzme stambeni kredit, jer bi morao da plaća 1.000 EUR mesečno, a retko ko ima takve platežne mogućnosti.

Prema mišljenju Dušana Uzelca, što se tiče osoba u četrdesetim godinama, one su još i poželjnije za odobravanje kredita nego mladi.

- Bankari ne vole da daju kredit nekome ko već nije imao kredit, odnosno biće skeptični prema nekome čija kreditna odgovornost im nije poznata - dodao je Uzelac.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt eKapija, 15.08.2023.
Naslov: Redakcija