Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKE O PLATNOM RAČUNU SA OSNOVNIM USLUGAMA I O DOPUNI ODLUKE O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE: Banke mogu da vrate provizije na nivo od pre godinu dana


Poslovne banke moći će od 1. septembra da vrate provizije i naknade na nivo koji su primenjivale od 1. januara 2021. do avgusta 2022. To im je, inače, odlukom Narodne banke Srbije (NBS) bilo onemogućeno u prethodnih godinu dana. Iz NBS kažu da, imajući u vidu da 1. septembra ističe rok od godinu dana za primenu umanjenih naknada za platne usluge, banke mogu da nastave da primenjuju tarife koje su usvojile u periodu od 1. januara 2021. do avgusta 2022, te da to ne predstavlja povećanje tarifa kako se u medijima navodi, već obračun naknada u skladu sa važećim tarifnikom.

Drugim rečima neke banke, jer nisu sve to radile, mogle bi od 1. septembra da povećaju cenu tekućeg računa, kreditnih kartica, čekova i slično, ali samo one koje su ranije primenjivale takav tarifnik. Iz NBS-a napominju da nijedna banka nije tražila od njih novo povećanje cena usluga. Podsećanja radi, i sa nižom cenom provizija i naknada banke su u 2022. imale rekordan profit od 750 miliona evra. I ne samo to. Profit im je na godišnjem nivou porastao za čak 77,9 odsto, a “napravile” su ga veće kamate i provizije.

Iz NBS podsećaju da su prošle godine u cilju zaštite standarda građana, u trenutku kada smo svi bili suočeni sa rastom cena energenata i posledično mnogih drugih dobara i usluga, doneli paket mera u vezi sa bankarskim naknadama. Dodatno, u avgustu 2022. preduzeli su čitav niz aktivnosti čiji je neposredan rezultat odluka svih banaka koje su povećavale naknade za platne usluge građanima od 1. januara 2021. da te naknade u narednih godinu dana, a počev od 1. septembra 2022. umanje za 30 odsto ili ih vrate na nivo pre njihovog povećanja.

Tom prilikom, NBS je propisala i obavezu za banke da ih obaveste o promeni tarifa najkasnije 45 dana pre planiranog usvajanja tih izmena i da joj uz ta obaveštenja dostave svu propisanu dokumentaciju. Rok od 45 dana računa se od dostavljanja uredne dokumentacije. Ukoliko je zatražila dopunu dokumentacije, NBS može da odredi odgovarajući rok, koji ne može biti duži od šest meseci, pre čijeg isteka banke ne mogu da dostave dopunjenu dokumentaciju. “Naglašavamo da u proteklom periodu, nijedna banka nije dostavila obaveštenje o izmeni tarifa, odnosno uvođenju novih tarifa po kojima naplaćuje naknade za pružanje platnih usluga. S druge strane, nekoliko banaka je dostavilo obaveštenje o uvođenju novih proizvoda, kojim su dopunili paletu proizvoda i usluga. Uz navedeno obaveštenje banke su bile dužne da dostave propisanu dokumentaciju, uključujući i prikaz mehanizma formiranja cene novog proizvoda, kao i model ugovora koji će banka zaključivati s klijentom i reprezentativni primer ovog proizvoda, a koji sadrže sve elemente na osnovu kojih se mogu utvrditi uslovi pod kojima će se određeni proizvod ili usluga koristiti, a naročito prikaz vrste i visine svih naknada i drugih troškova koji padaju na teret klijenta”, navode iz NBS-a.

NBS je kao trajnu meru, koja je na raspolaganju svim građanima, donela Odluku o platnom računu sa osnovnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 89/2022), kojom je propisana obavezna sadržina u pogledu vrste usluga u okviru tog paketa i ograničena cena računa na iznos od 150 dinara. Taj paket uključuje, primera radi, i uslugu mobilnog bankarstva (uz popust od 30 odsto u odnosu na ostale pakete), a moguće je da se u okviru tog paketa dodaju određene dodatne usluge (na primer kreditna kartica), tako da ukupna naknada bude i dalje niža od naknade za sledeći paket.

Građani mogu u svakom trenutku da pređu na ovaj paket usluga kod iste ili druge banke, čime će izbeći povraćaj na cene pre dogovorenog popusta od 30 odsto. “NBS očekuje od banaka u Srbiji da sprovode održivu i odgovornu poslovnu politiku, kao i da ocene opravdanost povećanja cena određenih naknada i usluga. NBS kontinuirano prati situaciju u finansijskom sektoru i po potrebi, u okviru svoje kontrolne funkcije, preduzimaće aktivnosti, pre svega u cilju zaštite korisnika finansijskih usluga”, napominju iz NBS-a.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Politika, Jovana Rabrenović, 15.08.2023.
Naslov: Redakcija