Zastava Bosne i Hercegovine

PRILIKOM IZNOŠENJA IMOVINE IZ ZEMLJE POTREBNO JE U CARINSKOM POSTUPKU PRIBAVITI DOKAZ DA PREDMETI U PITANJU NISU DEO KULTURNO-ISTORIJSKOG BLAGA: Dozvola Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture potrebna je ne samo za izvoz slika, crteža, skulptura i ostalih umetničkih tvorevina poznatih i nepoznatih autora, već i za izvoz svih predmeta starijih od 50 godina


Novinarska ekipa Beogradske hronike posetila je Upravu carina u želji da sazna šta je potrebno pribaviti od dokumenata prilikom selidbe stvari u inostranstvo, a prilog o tome emitovan je u programu RTS 16. avgusta 2021. godine.

Tragom priče jednog našeg sugrađanina koji nasleđenu biblioteku od 900 naslova treba da preseli u inostranstvo, novinarska ekipa se obrela u Upravi carina u potrezi za odgovorom kako takav poduhvat sprovesti na odgovarajući način.

Slobodan Tomić, koordinator Sektora za carinske procedure, detaljno je objasnio da se u carinskom postupku mora priložiti dokaz da predmeti koji se iznose iz zemlje nisu deo kulturno-istorijskog blaga.

Da bi se takvo uverenje dobilo, potrebno je da se građani koji se suočavaju sa takvom situacijom, obrate nadležnim institucijama u zavisnosti od predmeta koji žele privremeno ili trajno da iznesu iz zemlje.

Dozvola Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture potrebna je ne samo za izvoz slika, crteža, skulptura i ostalih umetničkih tvorevina poznatih i nepoznatih autora, već i za izvoz svih predmeta starijih od 50 godina: nameštaja, posuđa, novca, automobila.

Ukoliko je reč o knjigama i publikacijama, dozvolu za iznos izdaje Narodna biblioteka Srbije, kojoj se mora podneti odgovarajući zahtev sa popisom naslova, autora i godine izdanja, kako bi bilo moguće utvrditi da li neka od navedenih knjiga predstavlja zaštićeno kulturno dobro.

Carinici, naravno, ne procenjuju da li je neki predmet od umetničkog ili istorijskog značaja, ali će vam zato u postupku tražiti dokaz da je predmet koji se pojavljuje u prometu na odgovarajući način prijavljen nadležnom državnom organu i da je za to dobijena dozvola, odnosno odobrenje za privremeno ili trajno iznošenje iz Republike Srbije.

U postupku iznosa navedenih predmeta carinici će izvršiti uvid u podnetu dozvolu/rešenje, overiti ga potpisom i pečatom (original vratiti stranci, kopiju zadržati radi interne evidencije), odobriti iznos robe i neće zahtevati podnošenje izvozne carinske deklaracije tj. sprovođenje redovnog carinskog postupka.

Detaljne informacije o proceduri prilikom selidbe možete pronaći na sajtu Uprave carina, dok se informacije o iznosu i unosu umetnina nalaze na sledećem linku.

Izvor: Uprava carina, 17.08.2021.
Naslov: Redakcija