Zastava Bosne i Hercegovine

PORESKA UPRAVA OBJAVILA TEHNIČKI VODIČ SA USLOVIMA I KARAKTERISTIKAMA ELEMENATA ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA RADI ODOBRAVANJA ZA UPOTREBU U SISTEMU E-FISKALIZACIJE


Poreska uprava objavila je tehnički vodič sa uslovima i karakteristikama elemenata elektronskog fiskalnog uređaja radi odobravanja za upotrebu u sistemu e-fiskalizacije.

Vodič sadrži definicije pojmova, odeljak o elektronskim fiskalnim uređajima (EFU) sa pododeljcima o bezbednosnom elementu, procesoru fiskalnih računa i elektronskom sistemu za izdavanje računa.

Deo o fiskalnim računima obuhvata kreiranje, sadržaj i vrste fiskalni računa, dok se u poslednjem poglavlju objašnjava procedura odobravanja EFU.

Vodič se primenjuje od prvog jula 2021. a možete ga preuzeti na ovom linku.

Izvor: Poreska uprava, 14.06.2021.
Naslov: Redakcija