Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA RS: Usvojeno više podzakonskih akata u vezi sa državnom pomoći i doneta odluka o uspostavljanju portala e-Konsultacije


Vlada Republike Srbije održala je sednicu na kojoj je usvojila Uredbu o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za istraživanje, razvoj i unapređenje proizvoda i infrastrukture neophodne za borbu protiv zarazne bolesti COVID-19.

Ovom uredbom obuhvaćeni su proizvodi neophodni za borbu protiv zarazne bolesti COVID-19- lekovi i terapijska sredstva (uključujući vakcine), njihove poluproizvode, aktivne farmaceutske sastojke i sirovine, medicinska sredstva, bolničku i medicinsku opremu (uključujući respiratore, zaštitnu odeću, zaštitnu opremu i dijagnostička sredstva) i neophodne sirovine za izradu istih, dezinfekciona sredstva, njihove poluproizvode i hemijske sirovine potrebne za njihovu proizvodnju, alata za prikupljanje i obradu podataka.

Na sednici je usvojena i Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za sanaciju i restrukturiranje, kojom su propisani uslovi i kriterijumi pod kojim učesnici na tržištu koji se nalaze u teškoćama mogu da dobiju državnu pomoć, pri čemu je neophodno da izvrše odgovarajuće promene u načinu poslovanja, pod uslovom da pomoć omogućava dugoročnu održivost učesnika na tržištu.

Usvojena i Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti horizontalne državne pomoći. Ovom uredbom propisuju se kriterijumi i uslovi uklađenosti koje mora da poseduje pravni osnov za dodelu državne pomoći, a odnosi se na mala i srednja preduzeća (ulaganje, savetodavne usluge, učešće na sajmovima i učešće u projektima evropske teritorijalne saradnje), finansiranje rizičnih ulaganja, državna pomoć novoosnovanim učesnicima na tržištu, za alternativne trgovinske platforme specijalizovane za ta preduzeća i za troškove analiziranja.

Propisana su i pravila koja se odnose na državnu pomoć za istraživanje, razvoj i inovacije (osnovno i industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studije izvodljivosti), državna pomoć za istraživačku infrastrukturu, inovativne klastere, mala i srednja preduzeća za inovacije i za procesne i organizacione inovacije.

Uredbom su postavljeni i uslovi za usklađenost državne pomoći koja se dodeljuje za usavršavanje i zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih i osoba sa invaliditetom, državnu pomoć za sportsku i višenamensku rekreativnu infrastrukturu i za lokalnu infrastrukturu, za razvoj širokopojasne infrastrukture, ali i regulisanje otklanjanje štetnih posledica prouzrokovanih određenom prirodnom katastrofom.

Vlada je usvojila i Uredbu o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za kulturu, koja se odnosi na delatnosti kao što su: muzeji, arhive, biblioteke, umetnički i kulturni centri ili prostori, pozorišta, bioskopi, operske i koncertne dvorane i drugu sličnu umetničku i kulturnu infrastrukturu, organizacije, zavode, ustanove i institucije u oblasti kulture.

Ovim aktom obuhvaćena su celokupna nepokretna i pokretna materijalna dobra i prirodno nasleđe povezano s kulturnim nasleđem, umetnička ili kulturna događanja i izvođenja, festivali, izložbe i ostale slične kulturne delatnosti.

Uredba se odnosi i na delatnost pisanja, izdavaštva, produkcije, distribucije, digitalizacije, kao i objavljivanje muzičkih i književnih dela, uključujući prevodilačku delatnost. Takođe, propisuje kriterijume i uslove usklađenosti državne pomoći za predprodukciju, produkciju i distribuciju audiovizuelnih dela, a koja je usmerena na stvaranje ili promovisanje proizvoda od kulturnog značaja.

Članovi Vlade usvojili su Uredbu o utvrđivanju Programa podrške radu regionalnih inovacionih startap i smart siti centara za 2021. godinu, kojim se stvaraju uslovi za razvoj startap zajednice, a mladim prezutnicima se omogućava pristup stručnoj, mentorskoj, pravnoj, savetodavnoj i logističkoj podršci za pokretanje i vođenje biznisa.

Novi talas tehnoloških inovacija usmeren je na podizanje kapaciteta gradova i opština, što doprinosi izgradnji digitalizovanih zajednica budućnosti – pametnih i sigurnih gradova. Za primenu ovog programa obezbeđeno je 45 miliona dinara.

Vlada je donela odluku da se uspostavi portal e-Konsultacije, kao sastavnog dela portala e-Uprava, sa ciljem da se javnosti omogući da na jedinstven i ravnopravan način elektronskim putem učestvuje u procesu pripreme i usvajanja dokumenata javnih politika i propisa.

Osim standardnih načina sprovođenja konsultacija javnih rasprava (okrugli stolovi ili fokus grupe) ukazala se potreba da se i elektronskim putem omogući upućivanje komentara, sugestija i primedbi zainteresovane javnosti, i na taj način uključi najširi krug učesnika u ove procese.

Izvor: Vebsajt Vlade Republike Srbije, 16.06.2021.
Naslov: Redakcija