Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZPP: Neka od novih rešenja su i mogućnost postupka putem videokonferencijske veze, elektronsko podnošenje i prijem sudskih dokumenata, izdavanje elektronske presude i rešenja, kao i uvid u sudske spise bilo kad uz uslov posedovanja elektronskog potpisa


Parničenje putem videokonferencijske veze, elektronsko podnošenje i prijem sudskih dokumenata, izdavanje elektronske presude i rešenja, kao i uvid u sudske spise u bilo koje doba dana ili noći, uskoro će biti moguće i u Srbiji uz aplikaciju e-Sud, i predviđenih izmena Zakona o parničnom postupku (ZPP).

Naime, Nacrt zakona o izmenama i dopunama ZPP predviđa ove mogućnosti koje imaju za cilj da doprinesu većoj efikasnosti parničnog postupka, navela je pomoćnik ministra pravde i član radne grupe za izradu Nacrta Jelana Deretić, prilikom javne rasprave o predviđenim rešenjima.

Ona je ukazala da Ministarstvo pravde u tom cilju razvija aplikaciju e-Sud, koja treba da bude smeštena u zaštićenoj pravosudnoj mreži, što je, kako je istakla, u informatičkom smislu potpuno bezbedno rešenje.

Ova aplikacija će i sudu, kao unutrašnjem korisniku aplikacije i strankama i advokatima, kao eksternim korisnicima, pružiti brojne funkcije koje će im omogućiti lakšu međusobnu komunikaciju, ukazala je Deretić.

Takođe, prema njenim rečima, aplikacija ponuditi mogućnost za elektronsko podnošenje podnesaka, izdavanje elektronske odluke suda - presude i rešenja, elektronsko dostavljanje u elektronsko zaštićeno pravosudno sanduče, kao i različite pretrage po nizu kriterijuma koje će korisnici sami da definišu.

"Iz toga sledi mogućnost uvida u elektronski spis (e-spis) 24 časa nedeljno (24/7), što je osnovna prednost ovog softverskog rešenja i onome ko se odluči da se na ovaj način obraća sudu, to omogućava da čini u bilo koje doba, sedam dana u nedelji", napomenula je pomoćnik ministra pravde.

Korišćenje aplikacije biće besplatno, a jedini uslov koji će biti postavljen pred stranke i advokate jeste pribavljanje kvalifikovanog elektronskog potpisa.

"Ministarstvo pravde će se potruditi da pre svega predstavnicima advokature, među kojima se očekuje najviše korisnika ove usluge, obezbedi uslove za nesmetano pribavljanje elektronskog potpisa", naglasila je Deretić.

Govoreći o snimanju suđenja, Nacrt je to postavio na imperativan način, navela je ona, ukazujući da je zadatak Ministarstva pravde da sukcesivno snabdeva sve sudove neophodnom opremom. Prioritet će, kako je napomenula, biti privredni sudovi.

Kada je u pitanju suđenje putem video konferencijske veze, to će biti moguće uz pristup aplikaciji e Sud, koja je informatički potpuno bezbedna i zaštićena, navela je Deretić ukazujući da se radna grupa nije opredelila za rešenje komercijalnog karaktera - da se stranke upućuju na korišćenje izdvojenih linkova uz slobodan pristup internetu.

Nacrt izmena i dopuna ZPP predviđa da je, ukoliko obe stranke u parničnom postupku traže da putem video konferencijske veze prisustvuju ročištu, sud faktički onemogućen da im ne dozvoli takav pristup.

Deretić je istakla da sve preduslove za funkcionisanje aplikacije, video konferencijske veze i snimanje ročišta obezbeđuje Ministarstvo pravde, te su značajna sredstva budžetirana za razvoj aplikacije.

Pored ovog finansijskog preduslova za rad aplikacije, Ministarstvo pravde je radi nesmetanog korišćenja aplikacije, zaključilo sporazum sa Pravosudnom akademijom koja će obezbediti sve obuke za sve sudove, ukazala je pomoćnik ministra.

Izvor: RTV, 16.06.2021.
Naslov: Redakcija