Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DETALJAN PRIKAZ NAJNOVIJIH MERA KRIZNOG ŠTABA


Vlada Srbije popustila je epidemilološke mere uvede zbog epidemije koronavirusa, a mi da vam donosimo detaljan prikaz usvojenih mera.

Na preporuku Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, Vlada Srbije je usvojila nove mere kojima je predviđeno da se dozvole okupljanja do 500 ljudi, uključujući i povratak publike na sportskim događajima u skladu sa propisanim kapacitetima, kao i izmena radnog vremena ugostiteljskih i trgovinskih objekata u Srbiji.

O okupljanjima

Radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 zabranjuju se javna okupljanja na celoj teritoriji Srbije na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru – kada se istovremeno okuplja više od 500 osoba, s tim što rastojanje između prisutnih mora biti najmanje 2 metra, odnosno na svaka 4 metra kvadratna može biti jedna osoba i što se prilikom okupljanja mora obezbediti sprovođenje i drugih utvrđenih protivepidemioloških mera.

Više od 500 osoba može se okupiti ako se za to okupljanje prethodno pribavi dozvola Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, kao i prilikom okupljanja na sportskom događaju koji je organizovan u okviru registrovanih zvaničnih takmičenja, s tim što broj prisutnih prilikom sportskog događaja koji se održava na otvorenom prostoru ne može da bude veći od 50 odsto kapaciteta objekta u kome se sportski događaj održava, odnosno od 30 odsto kapaciteta kada se sportski događaj održava u zatvorenom prostoru.

O merama u radnjama i ugostiteljskim objektima

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo i usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića, tu delatnost, odnosno pružanje usluga mogu da obavljaju, odnosno da posluživanje korisnika vrše u zatvorenom prostoru od 06.00 časova do 01.00 časa narednog dana i u prostoru organizovanih bašti na otvorenom bez ograničenja radnog vremena – uz primenu sledećih preventivnih mera.

Predviđeno je da u zatvorenom delu ugostiteljskog objekta mora da se obezbedi da:

1)    korisnici usluga moraju da nose zaštitne maske sve vreme boravka u objektu (u momentima kada ne konzumiraju hranu ili piće),

2)    zaposleni moraju da nose zaštitne maske, naročito prilikom pripreme hrane i pića i usluživanja,

3)    mora da se obezbedi propisano međusobno rastojanje između prisutnih, odnosno, u zavisnosti od veličine objekta, da se obezbedi da ukupna popunjenost objekta ne može viti veća od 50 odsto maksimalne popunjenosti,

4)    na ulazu mora vidno da bude istaknuto površina celog objekta, odnosno prostora i broj osoba koja mogu da budu prisuntne i obaveza posetioca da nose zaštitne maske.

U  otvorenom delu ugostiteljskog objekta mora se obezbediti da:

1)    korisnici usluga moraju da nose zaštitne maske sve vreme boravka u objektu (u momentima kada ne konzumiraju hranu ili piće), kao i zaposleni, naročito prilikom pripreme hrane i pića i usluživanja,

2)    između stolova mora da bude razmak od najmanje dva metra, tako što se taj razmak računa između osoba koje sede za različitim stolovima, a za stolom ne može sedeti više od pet osoba. Ukoliko ne postoje stolovi i stolice za sedenje na otvorenom delu, rastojanje između svih prisutnih mora da bude ili takvo da na svakih 4 metra kvadratna može da boravi samo jedna osoba.

3)    otvoreni deo objekta mora biti fizički odeljen od javne površine u smislu da se mora postaviti fizička prepreka (barijera) između tog dela i javne površine tako da između korisnika usluga i lica na javnoj površini bude razmak od minimum 3 metra,

4)    reprodukovanje, odnosno emitovanje muzike ili izvođenje muzičko-scenskog programa uživo (tzv. živa muzika) ne može vršiti u vreme od 01.00 časa do 06.00 časova.

Zatvoreni ili otvoreni trgovinski centri i slični objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, osim ugostiteljskih objekata u zatvorenom prostoru, a koji se nalaze u sklopu tog objekta i u kojima se vrši usluživanje hrane i pića sedećih gostiju (dozvoljena je šalterska prodaja) mogu raditi u radnom vremenu i uz primenu mera.

Propisano je da se ispred šaltera za prodaju hrane i pića ne okuplja veći broj osoba, da između njih koji čekaju na kupovinu postoji razmak od najmanje dva metra u svim pravcima, kao i da su vidno obeleženi linija kretanja do i od šaltera; da na ulazu obavezno bude istaknuta površina celog objekta, odnosno prostora i broj osoba koje mogu da budu prisutne i obaveza posetioca da nose maske, ako objekat ima više ulaza i izlaza, onda da budu određena i vidljivo obeležena koji su ulazna, a koji izlazna vrata, kao i da obavezno budu određene i vidljivo obeležene linije kretanja unutar objekta na taj način da se onemogući boravak ili okupljanje većeg broja ljudi na jednom mestu. Zatim da se na ulazu u objekat obavezno postave i koriste dezobarijere. Zatim održavanje fizičke distance između korisnika od najmanje dva metra i da zaposleni obavezno nose maske.

Merama je za ove objekte propisano i da obavezne odrede osobu odgovornu za poštovanje mera nošenja lične zaštitne maske (korona redar).

Pravno lice i preduzetnik koji prodaje robu odnosno pruža usluge u objektu u okviru prostora u kome prodaje robu, pored sprovođenja mera dužan je da obezbedi: na ulazu u radnju mora da bude vidno biti istaknuta površina radnje i broj dozvoljenih osoba unutra, odredi i vidno obeleže ulazna i izlazna vrata, ako ih ima više, zatim vidljivo obeležene linije kretanja unutar radnje, ispred kasa mora vidno biti obeleženo neophodno rastojanje između korisnika od minimum dva metra, zaposleni moraju da nose maske, a zajedničke prostorije moraju da se na svakih sat vremena dezinfikuju rastvorom na bazi 70 odsto alkohola. Propisano je i da se odredi korona redar, a ako je površina veće od 500 kvadratnih metara onda je poslodavac dužan da odredi više korona redara,

Radno vreme

Svakog dana od 06.00 do 22.00 časa mogu raditi:

1)    objekti u oblasti trgovine namalo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta) izuzev stalnih ili pokretnih kioska i trafika, koji mogu raditi bez ograničenja radnog vremena (trgovina na malo, pretežno novine i duvan)

2)    objekti, radnje i servisi i sl. u kojima se vrše stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti, finansijske delatnosti i delatnost osiguranja, promet nekretnina, informisanje i komunikacija, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, zanatske i druge uslužne delatnosti;

3)    objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti sporta (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.);

4)    objekti u kojima se obavlja delatnost priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.);

5)    trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, prodavnice hrane za životinje (pet šopovi, prodavnice stočne hrane i dr.), zatvorene i otvorene pijace,

6)    radnje i prodajna mesta u okviru otvorene ili zatvorene pijace (mesare, pečenjare, specijalizovane prodavnice hrane i sl.);

7)    radnje, prodajna mesta i mesta u kojima se prodaje roba na malo ili pružaju usluge, a koji prodaju ili pružanje usluga obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine;

8)    objekti u kojima se pružaju usluge u oblasti kulture (pozorišta, muzeji, galerije).

Bioskopi mogu raditi tako što će poslednja projekcija započeti ne posle 23.00 časa, do kada mogu i raditi blagajne za prodaju karata za te projekcije.

Objekti koji mogu da rade bez ograničenja radnog vremena:

1)    apoteke (uključujući veterinarske i poljoprivredne apoteke);

2)    benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva;

3)    trgovinski, ugostiteljski i drugi objekti koji vrše dostavu hrane;

4)    ordinacije i laboratorije u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarske ordinacije i laboratorije i sl.

Izvor: Nova, Aleksandar Nastevski, 17.06.2021.
Naslov: Redakcija