Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O MERAMA ZA OČUVANJE I JAČANJE STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA: Minimalno učešće za kupovinu prve nekretnine na kredit se smanjuje na 10 odsto


Neke banke su zbog, kako kažu, povećanog rizika od gubitka posla u vreme pandemije, tražile od građana i 30 odsto učešća za stambeni kredit, ako nisu osigurani kod Nacionalne korporacije, a od poslodavaca dodatne garancije o zaposlenju.

Da građani lakše reše stambeno pitanje i kupe stan na kredit, Narodna banka je u četvrtak propisala da za kupovinu prvog stana učešće bude 10 odsto. Reč je o meri za očuvanje i jačanje finansijske stabilnosti, ali ima i širi kontekst.

Viceguverner NBS Željko Jović je rekao da je odluka o snižavanju minimalnog učešća stambenih kredita indeksiranih valutnom kaluzulom kod prve nepokretnosti doneta na inicijativu guvernera i da Narodna banka podržava ukupne mere države u vanrednim okolnostima.

Željko Jović je napomenuo da je reč o sistemskom rešenju kojim je kredit povećan na 90 odsto vrednosti nepokretnosti. Navodi da mera snižavanja učešća znači podsticaj odobravanju kredita i daljem rastu građevinarstva.

Kako je rekao, u NBS smatraju da neće previše biti povećan iznos rate i da je svakako građanima lakše da dobiju raspoređeno povećanje anuiteta, nego da odjednom obezbede učešće i da, ukoliko su u dilemi, lakše donesu odluku da uđu u kredit.

Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije je naveo da je značaj građevinarstva u okviru ekonomije veliki i da je dobra ideja da se podstakne ta industrija kao jedan od glavnih pokretača privrednog rasta.

Rekao je da je PKS predlagala da se povraćaj PDV-a odnosi na 70 kvadratnih metara, umesto dosadašnjih 40, da se takse prepolove u finansijskom smislu, da se deo učešća subvencioniše od strane države i da se sa bankama dogovori da se kamate dodatno snize, kao i da se dozvoli kupovina stanova koji su 60 odsto završeni, za razliku od dosadašnjih 80 odsto.

Naveo je i primer Hrvatske koja subvencioniše otplatu kredita za mlade bračne parove u prvih pet godina, a taj period može da se produži ako oni dobiju prinovu.

Kako je objasnio, to sve ne bi trebalo posmatrati samo sa rashodne strane budžeta, već sa strane povećanja privredne aktivnosti, što donosi prihode.

"Govorimo o faktorima održivog rasta, jedan od faktora je da sačuvamo stanovništvo, da ljudi ne emigriraju", rekao je Stanić.

Željko Jović je dodao da, prema poslednjim podacima, u poslednjih nekoliko godina kamatne stope na kredit nikada nisu bile niže.

Rekao je i da je statistika pokazala da su stambeni krediti najmanje osetljiva grupa kredita i da se najmanje kasni u njihovoj otplati.

Kada je reč o smanjenju kamata, naveo je da su to pojedinačne odluke banaka, i da se na tržištu generalni vidi smanjenje kamatnih stopa, a s druge strane, zbog negativnih kamatnih stopa na nivou EU, kamatne stope na kredite u evrima su sada na istorijskom minimumu.

Izvor: Vebsajt Kurir, 15.06.2020.
Naslov: Redakcija