Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA: Dopis Višem javnom tužilaštvu u Beogradu


Nakon okončanja vanrednog stanja u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu uspostavljen je poseban režim rada koji podrazumeva obavezno zakazivanje uvida u spise, ograničavanje broja mesta za uvid u spise, ograničavanje vremena trajanja uvida u spise, ograničenje rada šaltera za informacije, ograničenje rada šaltera za prijem podnesaka, ograničenje rada pisarnica javnog tužilaštva i drugo.

U vreme kada je ovaj režim rada Višeg javnog tužilaštva uspostavljen prema oceni stručnjaka postojala je opasnost od širenja virusa u meri koja opravdava ovakve mere zaštite. Međutim, od tada je proteklo 30 dana. Opšte je poznato da se u međuvremenu ocena stručnjaka izmenila i da je opasnost od širenja virusa znatno manja. Zbog toga Advokatska komora Beograda smatra da je u cilju obezbeđenja elementarnih pretpostavki za normalnog funkcionisanje advokata u obavljanju svog poziva, potrebno izmeniti režim rada Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na sledeći način:

1. da se omogući ostvarivanje prava na uvid u spise bez prethodnog zakazivanja, kao i da se uvid u spise odobrava na osnovu uvida u punomoćje koje se nalazi u spisima predmeta. Kako je uvid u spise neophodna pretpostavka da bi se sastavio zahtev za kopiranje koji potom odobrava postupajući zamenik tužioca trebalo bi izbeći situacije da se najpre zakazuje uvid, a zatim zakazuje fotokopiranje jer se predmet bez potrebe "šeta" dva puta na odobrenje. Uvid je oduvek bio moguć na osnovu punomoćja, a samo se za kopiranje u krivičnim predmetima spis iznosio radi odobravanja. Tako je Više javno tužilaštvo funkcionisalo u Palati pravde pre renoviranja i AK Beograda ne vidi razlog zbog kojeg ovako ne bi moglo funkcionisati i u budućnosti.

2. da se omogući korišćenje svih raspoloživih mesta u prostoriji namenjenoj za uvid u spise, kao i da se trajanje uvida vremenski ne ograničava. AK Beograda smatra da advokati koji vrše uvid treba sami da odluče da li se osećaju ugroženim ako sede u prostoriji sa deset drugih kolega, a ne da se broj mesta za uvid smanjuje odlukom javnog tužioca – što posredno onemogućava advokate da blagovremeno ostvaruju svoje pravo na uvid, od kojeg zavisi niz drugih radnji koje advokat preduzima u okviru svog zastupanja.

3. da se omogući uobičajen rad šaltera za informacije i šaltera za predaju podnesaka, kao i uobičajen rad tužilačke pisarnica – bez ikakvih ograničenja. Za ograničenje rada do 13 časova više nema razloga, jer se pravi bespotrebna gužva tokom vremena u kojem šalter radi i predugački periodi u kojim šalteri ne rade, tokom kojih radnici sede sa druge strane šaltera ali nisu ovlašćeni da daju informaciju ili primaju podneske.

4. da se odredi jedan "šalter za advokate" na kojem bi prioritet imali advokati. Ovo je moguće ukoliko se šalter koji se nalazi odmah pored redovnog šaltera za prijem i informacije obeleži kao "šalter za advokate" s tim da se referent koji radi odnosi prema ovom šalteru po prioritetu tj. vrši prijem i daje informacije uvek kada na tom šalteru ima nekog, a kada nema nikog postupa na redovnom šalteru. Za ovo ima tehničkih uslova, samo je potrebno označiti šalter i uputiti referente u novi režim rada.

Izvor: Vebsajt AK Beograda, 12.06.2020.
Naslov: Redakcija