Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Izveštaj o vrednovanju rada sudija i predsednika sudova u 2020. godini i aktuelnim vrednovanjima


Na sajtu Visokog saveta sudstva objavljen je Izveštaj o vrednovanju rada sudija i predsednika sudova u 2020. godini i aktuelnim vrednovanjima.

Savet je u 2020. godine vrednovao rad 505 sudija. Od toga broja, troje sudija koji su prvi put izabrane na sudijsku funkciju u 2017. godini, 45 sudija na stalnoj funkciji koji su redovno vrednovani, i 457 sudija su vanredno vrednovani.

Rad 485 sudija je vrednovan ocenom "izuzetno uspešno obavlja sudijsku funkciju". Rad 5 sudija je vrednovan ocenom "uspešno obavlja sudijsku funkciju". Rad 12 predsednika je vrednovan ocenom "izuzetno uspešno obavlja funkciju predsednika suda"(od tog broja osmoro su vrednovani i kao sudije). Rad troje sudija je ostao neocenjen zbog korišćenja trudničkog i porodiljskog bolovanja.

U toku 2020. godine, sudije su na 7 odluka o oceni rada uložile prigovor. Komisija za odlučivanje o prigovoru sudija i predsednika sudova na postupak vrednovanja i ocenu rada je 3 prigovora odbila, a 4 usvojila, te preinačila ocenu rada.

Do maja 2021. godine, Komisija za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova donela je Odluku o otpočinjanju postupka vanrednog vrednovanja rada 18 sudija i predsednika sudija koji su podneli prijave za izbor za predsednike sudova. Komisija je donela Odluku o otpočinjanju postupka redovnog vrednovanja i utvrđivanja rada sudija na stalnoj funkciji, čiji se rad vrednuje jednom u tri godine za 148 sudija.

Izvor: Vebsajt VSS, 13.05.2021.
Naslov: Redakcija