Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA: Raspisan Oglas za izbor za zamenike javnih tužilaca u javnim tužilaštvima. Rok za prijavu 15 dana


Državno veće tužilaca na osnovu čl. 78. i 79. Zakona o javnom tužilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 106/2015 i 63/2016 - odluka US), čl. 49. i 50. Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca ("Sl. glasnik RS", br. 29/2017, 46/2017 i 39/2021), a u vezi sa Odlukom o broju zamenika javnih tužilaca ("Sl. glasnik RS", br. 106/2013, 94/2015, 114/2015, 80/2016, 39/2018, 68/2018, 36/2019 i 32/2021), oglašava izbor za zamenike javnih tužilaca u javnim tužilaštvima u Republici Srbiji i to za:

I

Naziv javnog tužilaštva

Broj mesta

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu

1

Više javno tužilaštvo u Kragujevcu

1

Više javno tužilaštvo u Vranju

1

 

II

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

2

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

1

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

2

Osnovno javno tužilaštvo u Mionici

1

Osnovno javno tužilaštvo u Velikoj Plani

1

Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu

1

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu

2

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu

3

Osnovno javno tužilaštvo u Kruševcu

1

Osnovno javno tužilaštvo u Kraljevu

1

Osnovno javno tužilaštvo u Požarevcu

1

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru

1

Osnovno javno tužilaštvo u Vranju

1

Osnovno javno tužilaštvo u Nišu

3

Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o javnom tužilaštvu da podnesu prijavu. U prijavi na oglas obavezno se navodi naziv javnog tužilaštva za koji se prijava podnosi. U prijavi na oglas potrebno je da svi kandidati dostave potpunu ličnu i radnu biografiju, na formularu koji je objavljen na internet prezentaciji Veća.

Kandidati uz prijavu na oglas dostavljaju i sledeću konkursnu dokumentaciju: overenu kopiju diplome o završenom akreditovanom Pravnom fakultetu sa nazivom

"diplomirani pravnik", overenu kopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu, uverenje o državljanstvu Republike Srbije, izveštaj iz kaznene evidencije, uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, izjavu podnosioca o tome da li mu je prestao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa u državnom organu, potvrdu o radnom iskustvu u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita, ličnu i radnu biografiju sa navođenjem podataka o završenim specijalističkim akademskim, master akademskim, magistarskim ili doktorskim studijama; podatke o objavljenim stručnim i naučnim radovima iz oblasti pravne struke i nauke; podatke o poznavanju jezika nacionalnih manjina; opciono podatke o nacionalnoj pripadnosti ukoliko konkuriše za neko od javnih tužilaštava gde se primenjuje član 60. Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca, kao i druge podatke od značaja za odlučivanje.

Kandidat koji je nosilac javnotužilačke funkcije ne podnosi dokaze o ispunjenosti uslova za izbor.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Neblagovremene i nepotpune prijave komisija odbacuje zaključkom.

Prijave se podnose Državnom veću tužilaca, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: "Oglas za izbor zamenika javnih tužilaca".

Izvor: Vebsajt DVT, 13.05.2021.
Naslov: Redakcija