Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O KLIMATSKIM PROMENAMA: PKS obučava predstavnike industrije o sprovođenju Zakona


Privredna komora Srbije (PKS) je u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a u okviru projekta EU za Zelenu agendu u Srbiji, realizovala obuke o sprovođenju Zakona o klimatskim promenama("Sl. glasnik RS", br. 26/2021), relevantnih podzakonskih akata, kao i primeni digitalnih alata za monitoring i izveštavanje o GHG, odnosno emisijama gasova sa efektom staklene bašte, objavila je PKS.

Na temu aktuelnog zakonodavnog okvira iz oblasti klimatskih promena realizovane su dve sektorske obuke i to za predstavnike keramičke industrije, ciglane i za operatere postrojenja za sagorevanje i prehrambene industrije.

Predstavljene su zakonske obaveze iz praćenja, izveštavanja i verifikacije operatera koje proizlaze iz Zakona o klimatskim promenama, odnosno Uredbe o vrstama aktivnosti i gasovima sa efektom staklene bašte ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022), kao i pravilnicima iz ove oblasti.

Dozvole za GHG emisije korak su ka uspostavljanju sistema za praćenje, izveštavanje i verifikaciju ovih emisija, čiji je cilj da se strateški pristupi i dugoročno smanje emisije GHG iz industrijskog sektora i ubrza dekarbonizacija privrede, koja je u suštini zelene transformacije, odnosno razvojnog pravca na koji se Srbija obavezala potpisivanjem Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi.

Rukovodilac Centra za životnu sredinu, tehničke propise, kvalitet i društvenu odgovornost u Privrednoj komori Dušan Stokić izjavio je da se PKS, u saradnji sa institucijama i partnerima, intenzivno bavi pitanjima zelene transformacije i dekarbonizacije privrede, pre svega u pogledu pravovremenog informisanja privrednika o njihovim obavezama.

Trudimo se da budemo aktuelni i na usluzi našim kompanijama kako kroz savetodavne usluge i edukaciju, tako i kroz specijalizovane obuke koje se realizuju u okviru Poslovne akademije PKS na teme kao što su CBAM izveštavanje, implementacija održivog poslovanja (ESG) u organizaciji, Izrada studije procene životnog ciklusa proizvoda (LCA), ugljenični otisak proizvoda, dostizanje ugljeničke neutralnosti i ugljenična kompenzacija i mnoge druge, istakao je on.

Prema njegovim rečima, o značaju aspekata i uticaja klimatskih promena na poslovanje svedoči i činjenica da se i u međunarodnim standardima za sisteme menadžmenta sada uvode amandmani kojima se organizacija obavezuje da utvrđuje da li su klimatske promene relevantno pitanje, kao i da li relevantne zainteresovane strane mogu da imaju zahteve u vezi sa klimatskim promenama.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt RTV, 16.04.2024.
Naslov: Redakcija