Zastava Bosne i Hercegovine

PROGRAM REFORME SISTEMA LOKALNE SAMOUPRAVE: Zadatak - zakonska rešenja i alati kako bi usluge lokalnih samouprava bile standardizovane


Ministarka državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije  Marija Obradović učestvovala je danas na onlajn javnoj raspravi o Predlogu programa za reformu sistema lokalne samouprave u Republci Srbiji, koju je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave održalo u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) i uz podršku Vlade Švajcarske Konfederacije.

Ona je istakla da je rad na ovom programu Ministarstvo započelo još krajem 2019. godine sa ciljem da se obuhvate sve oblasti koje su od značaja za funkcionisanje lokalnog nivoa vlasti i zadatkom da reforma omogući da lokalna samouprava uspešnije odgovori na potrebe građana i privrede, ali i na obaveze koje proizilaze iz procesa evropskih integracija.

Obradović je naglasila da je zadatak programa reforme da ponudi kako nova zakonska rešenja, tako i alate i podršku lokalnim samoupravama kako bi njihove usluge bile standardizovane i potrebno je da praksa pokaže da je takav standard i usvojen.

Ministarka je napomenula da je reforma lokalne samouprave kontinuirani proces, kao i da su dosadašnje analize pokazale da se brojne jedinice lokalne samouprave suočavaju sa nedostatkom kapaciteta, kako bi kvalitet usluga koje pružaju bio zadovoljavajuć.

Rezultat refome mora biti usmeren na unapređenje života građana, puno poštovanje njihovih prava i značajno unapređenje kvaliteta, dostupnosti i efikasnosti javnih usluga, koje su ključne za intenzivan razvoj lokalne zajednice, zaključila je Obradović.

U javnoj raspravi učestvovalo je preko 230 aktera iz sistema lokalne samouprave u Srbiji i zainteresovane javnosti, kojima se obratio generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) Đorđe Staničić, a prezentaciju Predloga programa za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji sa Akcionim planom za period od 2021. do 2023. godine predstavio je  pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Saša Mogić.

Izvor: Vebsajt Vlade Republike Srbije, 17.03.2021.
Naslov: Redakcija