Zastava Bosne i Hercegovine

PREPORUKE ZA RAD SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA ZA VREME VANREDNOG STANJA


U Ministarstvu pravde održan je sastanak predstavnika ministarstva i epidemiologa iz Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Bautut" sa predstavnicima Vrhovnog kasacionog suda, četiri apelaciona suda u Srbiji, zatim predstavnicima Prekršajnog i Privrednog apelacionog suda, zajedno sa predstavnicima Republičkog javnog tužilaštva, četiri apelaciona javna tužilaštva u Srbiji, kao i predstavnicima Državnog pravobanilaštva i Upravnog suda. Sastanku su prisustvovali i predsednici komora javnih beležnika i javnih izvršitelja, direktor Pravosudne akademije, kao i predsednici Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda.

Uzimajući u obzir vanredno stanje u državi uvedeno zbog sprečavanja širenja korona virusa, na sastanku je ukazano da je potrebno u skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije, izmeniti način rada sudova i tužilaštava, posebno ako se ima u vidu da su zgrade sudova mesta sa velikim brojem ljudi što može dodato uticati na širenje zaraze.

Takođe, prisutni su se usaglasili da će sudovi i tužilaštva nastaviti sa radom, ali da je potrebno smanjiti obim procesa rada, tako što će se obavljati poslovi koji su najhitniji i od najvišeg značaja za građane i državu.

Nakon održanog sastanak sa predstavnicima pravosudnih institucija, advokature i pravosudnih profesija, kao i epidemiologa iz Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", Ministarstvo pravde je izradilo preporuke za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja. Preporuke su dostavljene pravosudnim organima i drugim zainteresovanim stranama u sistemu pravosuđa.

Ove preporuke odnose se na uspostavljanje nove privremene organizacije rada zaposlenih u sudovima i tužilaštvima, kao i na postupanje nosilaca pravosudnih funkcija, advokata i pravosudnih profesija u odnosu na sudske predmete i krivične postupke, koji su prepoznati kao hitni i od najvišeg značaja za građane i državu.

Ministarstvo pravde očekuje da preporuke budu poštovane iznad svega zbog sigurnosti građana i zaposlenih u pravosudnom sistemu u cilju smanjenja širenja zaraze, ali i radi daljeg funkcionisanja pravosuđa u Srbiji. 

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 16. i 17.03.2020.
Naslov: Redakcija