Zastava Bosne i Hercegovine

USVOJENI NOVI USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA: Primena od 15. februara 2021. godine


Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj dana 11. februara 2021. godine, usvojila je nove Usklađene dinarske iznose akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, člana 14. i člana 40g Zakona o akcizama, koji su objavljeni u "Sl. glasniku RS", br. 11/2021 od 12. februara 2021. godine, sa primenom od 15. februara 2021. godine.

Vrsta akciznog proizvoda

Usklađeni iznos akcize

Derivati nafte:

 

1) olovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 50 00)

61,50 din./lit

2) bezolovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 i 2710 20 90 11)

57,84 din./lit

3) gasna ulja (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 16 00*i 2710 20 19 00)

59,48 din./lit

4) kerozin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 21 00 i 2710 19 25 00)

69,34 din./kg

5) tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00)

45,17 din./kg

6) ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380 °S (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99)

69,34 din./kg

7) biogoriva i biotečnosti (tarifne oznake nomenklature CT: 3826 00 10 00 i 3826 00 90 00)

58,12 din./lit

Alkoholna pića:

 

1) rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda

136,62 din./lit

2) rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina

348,17 din./lit

3) ostala jaka alkoholna pića

223,67 din./lit

4) niskoalkoholna pića

23,14 din./lit

5) pivo

26,44 din./lit

Kafa:

 

1) nepržena kafa (tarifne oznake nomenklature CT: 0901 11 00 00 i 0901 12 00 00)

92,99 din./kg

2) pržena kafa (tarifne oznake nomenklature CT: 0901 21 00 00 i 0901 22 00 00)

116,23 din./kg

3) ljuspice i opne od kafe (tarifna oznaka nomenklature CT 0901 90 10 00)

127,85 din./kg

4) ekstrakti, esencije i koncentrati od kafe (tarifna oznaka nomenklature CT 2101 11 00 00)

174,36 din./kg

5) zamene kafe koje sadrže kafu (tarifna oznaka nomenklature CT 0901 90 90 00)

348,72 din./kg

6) mešavine ekstrakata, esencija i koncentrata od kafe sa prženom cikorijom i ostalim prženim zamenama kafe ili ekstraktima, esencijama i koncentratima tih proizvoda (tarifne oznake nomenklature CT: 2101 11 00 00, 2101 30 11 00, 2101 30 19 00, 2101 30 91 00 i 2101 30 99 00)

348,72 din./kg

7) preparati na bazi ekstrakta, esencija i koncentrata od kafe ili na bazi kafe (tarifne oznake nomenklature CT: 2101 12 92 00 i 2101 12 98 00) i preparati koji sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe (tarifna oznaka nomenklature CT 1806 90 70 00)

348,72 din./kg

8) napici i bezalkoholna pića što sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe (tarifni broj CT 2202)

348,72 din./kg

Duvanske prerađevine:

 

– cigare i cigarilosi (tarifne oznake nomenklature CT 2402 10 00 00)

24,49 din./kom.

Izvor: Redakcija, 17.02.2021.