Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Rasprava će trajati do 28. februara 2021. godine


Ministarstvo zdravlja u postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Ministarstvo zdravlja poziva sve zainteresovane građane i stručnu javnost da uzmu učešće u javnoj raspravi i da primedbe, predloge i sugestije, dostavljaju elektronskim putem na adresu: zakonozdravstvenomosiguranju@zdravlje.gov.rs ili pismenim putem Ministarstvu zdravlja, Nemanjina 22 - 26, Beograd, sa naznakom: "Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju ".

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovešće se u periodu do 28. februara 2021. godine

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo zdravlja analiziraće sve sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će objaviti na svojoj internet stanici i na portalu e - uprave.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo zdravlja, 04.02.2021.
Naslov: Redakcija