Zastava Bosne i Hercegovine

ISPIT ZA INSPEKTORA: Nova elektronska usluga u oblasti stručnih ispita biće dostupna od 1. marta 2021. godine


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije predstavilo je novu uslugu elektronske uprave u softverskom rešenju za stručne ispite – Ispit za inspektora.

To je još jedna usluga u nizu koje ovo ministarstvo pruža u okviru elektronskog upravnog mesta (eJUM), a kojom se omogućava prijava kandidata za polaganje Državnog stručnog ispita, Posebnog stručnog ispita za matičara i sada Ispita za inspektora.

Ministarka Marija Obradović izjavila je da je cilj ovog projekta da se efikasna i korisnički orijentisana uprava stavi u funkciju umreženog, integrisanog i automatizovanog načina rada unutar same uprave i na svim nivoima vlasti.

Ona je poručila da je ovo još jedan uspešan projekat resornog ministarstva, koje, kao jedan od glavnih nosilaca reformskih procesa u oblasti elektronske uprave, mnogo pažnje poklanja razvoju ove oblasti važne za naše društvo.

Ulaganjem u razvoj elektronske uprave želimo da omogućimo transparentniji, efikasniji i inkluzivniji razvoj javne uprave, koja će biti sposobna da pruža personalizovane i potpuno digitalizovane javne usluge građanima i privredi, prilagođene njihovim potrebama, istakla je ministarka.

Obradović je ukazala na to da je razvoj ovakvog sistema predstavljao izazov, imajući u vidu da je izrađen po najvišim standardima eUprave, u kojoj su svi procesi digitalizovani i odvijaju se u realnom vremenu, bez papira i uz punu elektronsku komunikaciju sa korisnicima.

Prema njenoj oceni, to se pokazalo veoma važnim u vreme pandemije koronavirusa, kada je pristup ovakvim uslugama bio najpotrebniji.

Ona je navela da će pun kapacitet ovaj proces imati usvajanjem nove strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2021-2030. godine.

Obradović je izrazila očekivanje da će se odlična saradnja Ministarstva sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu na ovom, ali i drugim projektima, nastaviti.

Prema njenim rečima, to ministarstvo će nastaviti da usmerava svoje aktivnosti u pravcu daljeg unapređenja usluga u okviru eJUM i uvođenjem novih usluga kakva je ispit za komunalnog milicionara.

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović naveo je da je ta kancelarija pružila stručnu pomoć i podršku Ministarstvu državne uprave u razvoju ove usluge.

On je poručio da će Kancelarija nastaviti da bude podrška svim državnim organima, a posebno ovom ministarstvu, kako bi se razvile nove e-usluge za građane, privredu i državu.

Jovanović je, predstavljajući planove za dalji razvoj eUprave, najavio da će Kancelarija za IT i eUpravu nastaviti rad na unapređenju usluga koje uprava pruža građanima, a čiji je primer i usluga koja je predstavljena.

Pomoćnica ministra za stručno usavršavanje Jasmina Benmansur detaljno je predstavila novo softversko rešenje i poručila da će ova usluga, kao i unapređene dosadašnjih usluga, biti na raspolaganju od 1. marta ove godine.

Ona je rekla da će naredna usluga u ovom projektu, ispit za komunalnog milicionara, biti dostupna do kraja ove godine.

Elektronsko upravno mesto ili eJUM je softversko rešenje koje na jednom mestu omogućava prijavu kandidata za polaganje ove tri vrste ispita i predstavlja uslugu koju uprava pruža upravi, odnosno, sistem G2G (government to government), u kome državni organi podnose onlajn prijave za svoje zaposlene za polaganje ispita.

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je izradio i četiri video-tutorijala koji služe za lakše upoznavanje sa sistemom i novim načinom rada, a koji se nalaze na zvaničnom Jutjub kanalu tog ministarstva.

Izvor: Vebsajt Vlade, 11.02.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija